Wielki i Święty Sobór kontynuuje prace

Jarosław Charkiewicz, 22 czerwca 2016

We wtorek, 21 czerwca br., Wielki i Święty Sobór Cerkwi Prawosławnej kontynuował robocze obrady, które zostały rozpoczęte poprzedniego dnia. Do końca tygodnia program dnia zwierzchników i delegatów na Sobór będzie bardzo podobny. Każdego dnia znajduje się w nim o godzinie 8.00 św. Liturgia w monasterze ikony Matki Bożej „Gonia” (w różnych językach) oraz trzy sesje plenarne – dwie przed obiadem i jedna dłuższa w godzinach popołudniowo-wieczornych. Równolegle z obradami plenarnymi pracuje sekretariat Soboru i komisje soborowe, a każdego dnia po południu odbywają się konferencje prasowe, które są dostępne również w internecie poprzez oficjalną witrynę Soboru: www.holycouncil.org.

W ramach obrad plenarnych bieżącego dnia, które były prowadzone przez patriarchę konstantynopolitańskiego Bartłomieja, kontynuowano rozpoczętą dnia poprzedniego dyskusję na temat misji Cerkwi Prawosławnej we współczesnym świecie. Dotyczyła ona zarówno teologicznych podstaw misji, jak i jej praktycznej realizacji, na co szczególną uwagę zwrócił patriarcha aleksandryjski Teodor II.

Drugim dokumentem, nad którym prowadzono dyskusję drugiego dnia obrad Soboru była „Prawosławna diaspora”. W dyskusji wzięło udział kilkudziesięciu mówców, w tym zwierzchnicy Cerkwi: cypryjskiej, albańskiej, polskiej i Patriarchatu Aleksandryjskiego. Głos zabierali biskupi m.in. z: USA, Niemiec, Cypru, Nigerii, Francji, Zimbabwe, Czarnogóry, Serbii, Australii, Ruandy, Kenii, Estonii i Korei Południowej. W swym wystąpieniu metropolita Sawa stwierdził m.in., że „problem diaspory będzie narastał z powodu narastającej migracji ludności, do czego należy odnieść się z należną powagą”. Zaproponował również, aby do projektu dokumentu w sprawie diaspory, przyjętego i podpisanego przez przedstawicieli wszystkich Cerkwi jako decyzja IV Wszechprawosławnej Konferencji Przedsoborowej (2009) nie wprowadzać żadnych poprawek.

We środę, w trzecim dniu obrad plenarnych Świętego i Wielkiego Soboru Cerkwi Prawosławnej, będą w dalszym ciągu omawiane dokumenty dotyczące diaspory oraz misji Cerkwi Prawosławnej we współczesnym świecie, a w następnej kolejności dokument dotyczący autonomii cerkiewnej.

Fot. Jarosław Charkiewicz

Za: orthodox.pl