Uroczystości ku czci św. Łukasza Chirurga w Łaźniach

monaster-suprasl.pl, 16 czerwca 2021

11 czerwca Cerkiew obchodzi pamięć św. Łukasza Wyznawcy, arcybiskupa Symferopola – patrona cerkwi w Łaźniach (parafia Supraśl). W świątyni ku jego czci w dniach 10-11 czerwca odbyły się świąteczne uroczystości. W czwartek sprawowane było całonocne czuwanie, w dniu święta w piątek Święta Liturgia.

W całonocnym czuwaniu wzięli udział licznie zebrani parafianie i pielgrzymi, m.in. uczestnicy drugiej pieszej pielgrzymki z Supraśla, a także autokarowej pielgrzymki z Białegostoku, zorganizowanej przez parafię św. Jerzego.

Już po raz kolejny nabożeństwa miały charakter polowy. Całe wnętrze cerkwi służyło za część ołtarzową, a ogrodzona posesja cerkiewna - za część główną.

Nabożeństwom przewodniczył biskup supraski Andrzej w towarzystwie braci Monasteru Supraskiego i przybyłych duchownych, m.in. ks. Anatola Fiedoruka (Białystok-Dojlidy), ks. Sławomira Tomaszuka (Czarna Białostocka), ks. Justyna Jaroszuka (Krynki), ks. Piotra Borowika (Fasty), ks. Mariana Romańczuka (Białystok), ks. Piotra Makala (Białystok), ks. Dariusza Sulimy (Białystok). Podczas nabożeństw śpiewał chór parafialny.

Po procesji wokół cerkwi władyka Andrzej podziękował wszystkim przybyłym na uroczystości. Szczególne podziękowania skierował do chóru za śpiew, do rady parafialnej za przygotowanie święta oraz do sołtysa Łaźni Andrzeja Charkiewicza, który na co dzień opiekuje się cerkwią św. Łukasza.

Fot. hieromnich Serafim, Michał Uścinowicz, Aleksandra Jarosławska