Ten, który jest bez grzechu?

tłum. Gabriel Szymczak, 03 czerwca 2021

Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej” (Rz 3, 23).

My, prawosławni, często mylimy się w rozumieniu i realizowaniu służby wobec tego świata. Nie zważamy na słowa Chrystusa, abyśmy miłowali się nawzajem tak, jak Bóg nas umiłował i zapominamy, że nasz Pan polecił nam, abyśmy przynosili uzdrowienie tym, którzy toczą zmagania w tym upadłym świecie. W naszym słusznym oburzeniu okazujemy pogardę tym, którzy żyją z dala od biblijnej moralności - zapominając, że sami zostaliśmy powołani przez Chrystusa z tego upadłego świata. Gardząc grzechami innych zapominamy, że to właśnie sam Chrystus kazał tłumowi, aby ci spośród niego, którzy byli bez grzechu, pierwsi rzucili kamień.

Nikomu z nas nie udaje się wypełnić przykazań Bożych i wszyscy zasługujemy na zmiażdżenie jak robaki. Ale Jeremiasz mówi: „Nie wyczerpała się litość Pana, miłość nie zgasła. Odnawia się ona co rano: ogromna Twa wierność.” (Lm 3, 22 - 23).

Bóg nigdy się od nas nie odwraca. Każdego dnia możemy Go rozczarować, ale Jego miłość jest bez miary i odpowiada On nam Swoją zbawczą Łaską i Miłosierdziem. Kościół, jako szpital duszy, jest instytucją założoną przez samego naszego Pana, aby zapewnić wszystkim uzdrowienie. To kłamstwo szatana, że niektórzy nie zasługują na nic poza naszą pogardą i przemocą. I to Chrystus wezwał nas do współczucia dla tych, którzy tkwią w grzechu, i to On poprzez Kościół oferuje zbawcze, przemieniające uzdrowienie, które może odwrócić serca i zamienić grzeszników w świętych.

Jeśli odwrócimy się od uzdrawiającej Ewangelii i będziemy wbrew zawartemu w niej orędziu miłości, przebaczenia i odkupienia, to ci, którzy ugrzęzli w grzesznym życiu, nie odczują nic prócz beznadziei, a przekaz Kościoła pozostanie przed nimi ukryty.

Osobista relacja z Chrystusem zmienia nasze serca i nas zbawia. To nie ekstremizm polityczny chroni narody od niemoralności i grzechu, ale ci ludzie, którzy przyoblekli się w Chrystusa i przemieniają społeczeństwo od wewnątrz. Jak powiedział św. Serafin z Sarowa - kiedy zdobędziemy Świętego Ducha, tysiące wokół nas zostaną zbawione.

Z miłością w Chrystusie,
igumen Tryfon

za: The Morning Offerings

fotografia: jarek1 /orthophoto.net/