Z myśli świętego biskupa Teofana Zatwornika

tłum. Michał Diemianiuk, 20 czerwca 2021

Dokonała się ekonomia naszego zbawienia!

Działanie wszystkich Osób Świętej Trójcy w tym dziele od tej pory weszło w siłę. Co zechciał Bóg Ojciec, co wypełnił Syn Boży, to Duch Święty zszedł, aby przyswoić wiernym.

Bo zbawienie nasze “według przewidzenia Boga Ojca, przy uświęceniu Ducha, do posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa” (1 P 1, 2). Dlatego i chrzcimy się “w imię Ojca, i Syna, i Świętego Ducha”, zobowiązując się, aby “zachowywać wszystko, co wam przekazałem” (Mt 28, 19-20).

Ci, którzy nie wyznają Świętej Trójcy, nie mogą mieć udziału w zbawczych działaniach Jej Osób, a w konsekwencji otrzymać zbawienia.

Chwała Ojcu, i Synowi, i Świętemu Duchowi, Trójcy współistotnej i niepodzielnej, Która przekazała nam wyznanie o Sobie! “Ojcze Wszechwładny, Słowo i Duchu! Jedna naturo w trzech istniejąca osobach, Przeistotna, Przeboska! W Tobie jesteśmy ochrzczeni i Ciebie błogosławimy na wszystkie wieki” (triadikon 8. pieśni knonu Paschy).

święty biskup Teofan Zatwornik, "Myśli na każdy dzień roku według czytań ze Słowa Bożego"

za: azbyka.ru