Z myśli świętego biskupa Teofana Zatwornika

tłum. Michał Diemianiuk, 10 czerwca 2021

Siłę Wniebowstąpienia Pańskiego święty Paweł wyraża tak: “wstąpił na wysokości, wziął do niewoli jeńców i rozdał ludziom dary” (Ef 4, 8).

Zadośćuczyniwszy sprawiedliwości Bożej, Pan otworzył dla nas wszystkie skarby dobroci Bożej.

To jest ta niewola albo zdobycz po zwycięstwie. Początkiem rozdawania tej zdobyczy ludziom jest zesłanie Świętego Ducha, Który, zszedłszy jeden raz, zawsze przebywa w Cerkwi i każdemu daje, co mu jest potrzebne, biorąc wszystko z tych raz wziętych jeńców.

Niech każdy przyjdzie i bierze. Ale przygotuj skarbiec - schronienie - czyste serce; miej ręce, aby brać - wiarę niemędrkującą, i przyjdź poszukiwaniem mającym nadzieję i nieodzownie modlącym się.

święty biskup Teofan Zatwornik, "Myśli na każdy dzień roku według czytań ze Słowa Bożego"

za: azbyka.ru