XIII Zgromadzenie Europejskiej Sieci Chrześcijańskiej Ochrony Środowiska

ks. Artur Aleksiejuk, 01 czerwca 2021

W dniach 31 maja - 1 czerwca odbyło się XIII Zgromadzenie Europejskiej Sieci Chrześcijańskiej Ochrony Środowiska (ECEN). Motto tegorocznego spotkania brzmiało: „Pojednanie ze stworzeniem: wezwanie do pilnych działań w zakresie klimatu i biologicznej różnorodności". Z błogosławieństwa Jego Eminencji Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i Całej Polski w konferencji (on-line) uczestniczył ks. prot. dr Artur Aleksiejuk.

ECEN stanowi szeroką platformę dialogu, który służy zacieśnieniu współpracy i wymianie doświadczeń związanych z chrześcijańską aktywnością proekologiczną, sprawiedliwością klimatyczną i ochroną przyrody między ekspertami i przedstawicielami Kościołów chrześcijańskich w Europie.

http://ecen.org/articles/2021-ecen-assembly-31st-may-1st-june