Święto parafii św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu.

ks. Eugeniusz Bójko, 01 czerwca 2021

Rok 2021 to dla cywilno-wojskowej Parafii św. św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu rok jubileuszu 50-lecia sprawowania pierwszej świętej Liturgii, która odbyła się w przedsionku tej świątyni w dniu 17 czerwca 1971r., w Dzień Zesłania Św. Ducha.

Tymi słowami przywitał Ordynariusza - Arcybiskupa Jerzego proboszcz parafii ks. mitrat płk dr Eugeniusz Bójko, prosząc o przewodniczenie świątecznej Eucharystii wraz z gronem duchowieństwa, dla zgromadzonych wiernych. Na świąteczną Liturgię przybyli zaproszeni dowódcy i komendanci głównych formacji i jednostek Garnizonu Wrocław, WP i Policji. Z homilią do zebranych zwrócił się abp Jerzy, przybliżając sylwetki świętych Braci Cyryla i Metodego, w kontekście ewangelizacji Europy i owoców ich trudu. Odmienność charakterów i duchowych predyspozycji obu świętych braci, Bożą Wolą została spożytkowana w misji, z której rodziła się słowiańska chrześcijańska cywilizacja, oparta na Ewangelii. Boska Liturgia zakończyła się śpiewem „Wysławiania Równych Apostołom” wraz z wygłoszeniem życzeń „Wielu Lat” dla duchowieństwa, wojska i obecnych wiernych.

Podczas agapy, na ręce Władyki Jerzego oraz Proboszcza zostały złożone przez przybyłych oficerów okolicznościowe listy-adresy gratulacyjne oraz osobiste podziękowania za stałość życzliwych relacji. W godzinach popołudniowych Arcybiskup Jerzy odwiedził w jego mieszkaniu ks. Eugeniusza Cebulskiego, złożonego chorobą.

za: diecezjawroclawsko-szczecinska.pl