Rzeszów: pamięć świętego Mikołaja

Jakub Antonowicz, 25 maja 2021

22 maja w dzień święta przeniesienia relikwii św. Mikołaja z Miry Licyjskiej do Bari, Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paisjusz, Arcybiskup Przemyski i Gorlicki przewodniczył uroczystościom święta parafialnego w Rzeszowie.

Przed rozpoczęciem św. Liturgii, hierarchę powitały u progu cerkwi dzieci, młodzież, starosta cerkiewny, oraz miejscowy proboszcz ks. prot. Dariusz Bojczyk.

Arcypasterzowi asystowało duchowieństwo Dekanatu Przemyskiego oraz ks. mitrat Jan Antonowicz z Sanoka, ks. prot. Andrzej Grycz z Bielanki i protodiakon Antoni Jary. Pięknie śpiewał chór diecezjalny pd. imości Marianny Jarej.

Podczas małego wejścia na św. Liturgii, arcybiskup Paisjusz, w imieniu Św. Soboru Biskupów PAKP, nagrodził miejscowego proboszcza ks. prot. Dariusza Bojczyka prawem noszenia palicy.

Po Ewangelii kazanie wygłosił ks. mitrat Wiaczesław Janiel z Kłokowic.

Na zakończenie z pouczający słowem do wiernych zwrócił się Jego Ekscelencja, podkreślając rolę św. Mikołaja w historii naszej Cerkwi. Arcybiskup Paisjusz wezwał wszystkich do naśladowania Jego cnót, a przede wszystkim chrześcijańskiej miłości.

Jakub Antonowicz

zdjęcia: ks. prot. A. Grycz, Olga Shabanova

za: orthodox.pl