Święto parafialne w Grodzisku

protodiakon Grzegorz Klimiuk, 25 maja 2021

W dniu 22 maja Cerkiew prawosławna uroczyście obchodzi pamięć świętego wielkiego cudotwórcy Mikołaja, biskupa Mir Licyjskich. To drugie w roku liturgicznym wspomnienie świętego związane jest z przeniesieniem Jego czcigodnych, będących źródłem mnóstwa cudów, relikwii do miasta Bari. Święto będące parafialnym w Grodzisku, w tym roku miało szczególnie uroczysty i radosny charakter dzięki wizycie Jego Ekscelencji Warsonofiusza, biskupa siemiatyckiego.

Uroczystości świąteczne rozpoczęły się odczytaniem akatystu do świętego Mikołaja. Następnie licznie zgromadzone duchowieństwo wraz z wiernymi przywitało biskupa Warsonofiusza. Uroczysta św. Liturgia pod przewodnictwem Jego Ekscelencji rozpoczęła się radosnym śpiewem paschalnego troparionu „Christos Woskresie”. Po odczytaniu fragmentów z lekcji apostolskiej i Ewangelii, kazanie wygłosił ks. Mikołaj Owsieniuk, proboszcz sąsiedniej parafii w Czarnej Cerkiewnej. W bardzo przystępny i interesujący sposób przybliżył sylwetkę świętego Mikołaja, wskazując cechy będące doskonałym i ponadczasowym wzorem do naśladowania. Zwieńczeniem św. Liturgii była uroczysta procesja wokół świątyni.

Na zakończenie uroczystości do zebranego duchowieństwa, lokalnych władz oraz licznie przybyłych wiernych z arcypasterskim słowem zwrócił się Jego Ekscelencja biskup Warsonofiusz. Podkreślił on uniwersalizm, ponadczasowość i wielką moc orędownictwa, jakie roztacza nad wszystkimi zwracającymi się do Niego św. Mikołaj. Władyka podziękował wszystkim zebranym za wspólną modlitwę, w szczególności wyrażając swą aprobatę proboszczowi parafii, księdzu Marcinowi Chilińskiemu, za jego aktywność i zaangażowanie w opiekę nad powierzonymi mu wiernymi.

protodiakon Grzegorz Klimiuk

zdjęcia: archiwum parafii

za: orthodox.pl