Święty Sobór Cerkwi Prawosławnej rozpoczął obrady

Jarosław Charkiewicz, 21 czerwca 2016

20 czerwca br., w dniu święta Świętego Ducha, dokładnie o godzinie 11.00 w Prawosławnej Akademii Krety w Kolymbari rozpoczął obrady Wielki i Święty Sobór Cerkwi Prawosławnej. Jego uroczyste otwarcie poprzedziła św. Liturgia celebrowana w języku arabskim w cerkwi monasteru ikony Matki Bożej „Gonia”, w której wzięli udział zwierzchnicy przybyłych na Sobór Cerkwi wraz z członkami delegacji.

Po przywołaniu Świętego Ducha w modlitwie „Królu Niebiański” (cs. Cariu niebiesnyj), ze słowem do zebranych zwrócił się Jego Świątobliwość patriarcha konstantynopolitański Bartłomiej. W okolicznościowym przemówieniu poruszył on szereg kwestii związanych z Soborem. Na początku wyraził swoje zaskoczenie z decyzji czterech Cerkwi, które w ostatniej chwili odmówiły udziału w Soborze. Ujawnił też treść dwóch listów-odpowiedzi zwierzchników Cerkwi antiocheńskiej i rosyjskiej na listy do zwierzchników Cerkwi nieobecnych na Soborze, które zostały im przekazane zgodnie z decyzją Synaksy Zwierzchników, która odbyła się trzy dni wcześniej. Ponowił też zaproszenie do wszystkich tych czterech Cerkwi do wzięcia udziału w św. Liturgii, która 26 czerwca zakończy obrady Soboru.

Patriarcha Bartłomiej mówił też wiele o kwestii dogmatycznego i kanonicznego pojmowania soborowości w Cerkwi. Wzywał do zachowywania „jedności ducha w łączności pokoju”, zapewniając, że Cerkiew prawosławna nigdy nie odstąpi od wiary Ojców, a zwołanie Soboru było nieodzowne, przy czym „nie został on sam dla siebie lecz dla narodu Bożego” – powiedział mówca.

Na zakończenie patriarcha Bartłomiej zwrócił się do obecnych na sali obrad obserwatorów z innych Kościołów i organizacji, po czym w porządku dyptychu głos zabierali zwierzchnicy kolejnych Cerkwi: aleksandryjskiej, jerozolimskiej, serbskiej, rumuńskiej, cypryjskiej, greckiej, polskiej albańskiej oraz czeskiej i słowackiej. W krótkich wystąpieniach poruszyli szereg kwestii, koncentrując się na wieloletnich przygotowaniach do Soboru i nieoczekiwanych problemach bezpośrednio go poprzedzających, jak też zagrożeniach, które niesie w sobie współczesna cywilizacja. Wyrażali też radość z faktu udziału w tym historycznym wydarzeniu, zapewniając o wspólnej pracy na rzecz jedności Prawosławia. Treść wystąpienia metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy, prezentujemy obok.

Patriarcha Bartłomiej, dziękując Jego Eminencji za wystąpienie, wyraził nadzieję, że gdy w Warszawie zostanie ukończona budowa cerkwi Hagii Sophii, której kamień węgielny zwierzchnik Patriarchatu Konstantynopolitańskiego poświęcił w grudniu 2015 roku, metropolita zaprosi na jej poświęcenie nie tylko jego, ale również pozostałych zwierzchników Cerkwi prawosławnej. Słowa te spowodowały brawa zebranych.

Obrady pierwszej sesji Soboru bezpośrednio transmitowano w telewizji i internecie.

Druga sesja Świętego i Wielkiego Soboru, już zamknięta dla obserwatorów i mediów, została poświęcona problematyce jednego z sześciu dokumentów przygotowanych na obrady Soboru przez wcześniejsze Synaksy i komisje. Dotyczył on misji Cerkwi prawosławnej we współczesnym świecie. Obrady na ten temat oraz na temat pozostałych pięciu dokumentów soborowych będą kontynuowane w kolejnych dniach.

fot. autor

za: orthodox.pl