Świętego Mikołaja w Bielsku Podlaskim

ks. Adam Dzienisiuk, 24 maja 2021

W dniu 22 maja Cerkiew prawosławna uroczyście obchodzi przeniesienie relikwii świętego Mikołaja z Miry Licyjskiej do włoskiego miasta Bari. Pamięć o św. Mikołaju, hierarsze z IV wieku ma charakter powszechny. Jest to jeden z najbardziej znanych i lubianych świętych wśród wiernych. Dla mieszkańców Bielska Podlaskiego jest to szczególnie ważne święto, ponieważ modlitewnie łączą się z nieistniejącą wspólnotą mnichów, którzy trudzili się w bielskim monasterze świętego Mikołaja do drugiej połowy XIX wieku. Na pamiątkę istnienia monasteru, jeden z bocznych ołtarzy cerkwi św. archanioła Michała poświęcony został św. Mikołajowi. Dodatkowo na terenie byłego monasteru wzniesiono kaplicę, nawiązującą stylem architektonicznym do ówczesnej monasterskiej dzwonnicy, także poświęconą temu świętemu. Pamięć o świętym Mikołaju, jak i monasterze jest ciągle żywa wśród bielszczan.

W bieżącym roku również odbyły się uroczystości poświęcone świętemu Mikołajowi. W przededniu święta w cerkwi pw. św. archanioła Michała odprawiono całonocne czuwanie, któremu przewodniczył Jego Ekscelencja arcybiskup bielski Grzegorz w asyście duchowieństwa dekanatu. Głównej św. Liturgii przewodniczył również arcybiskup Grzegorz w asyście przybyłego duchowieństwa. Przed św. Liturgią hierarchę u progu świątyni kolejno witali starosta cerkiewny i proboszcz parafii, ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk.

Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. prot. Jarosław Godun. Kaznodzieja przypomniał wiernym najważniejsze momenty z życia świętego arcybiskupa Mikołaja, cuda dokonane przez świętego oraz historię przeniesienia jego relikwii do Bari, w którym znajdują się do dnia dzisiejszego.

Zwieńczeniem św. Liturgii była procesja wokół świątyni. Po niej z pasterskim słowem zwrócił się Jego Ekscelencja arcybiskup Grzegorz. Hierarcha zauważył, że na przestrzeni ostatnich dni wraz z ewangelicznymi niewiastami niosącymi wonności, by namaścić ciało Zbawiciela, zauważamy, że grób jest już pusty, że Chrystus zmartwychwstał. Jego Ekscelencja zaznaczył, że: świąteczne teksty liturgiczne mówią i pytają nas, dlaczego mieszamy wonności ze łzami? Dlaczego tak trudno jest nam uwierzyć w fakt zmartwychwstania Jezusa? Pokrzepiając obecnych wiernych, Jego Ekscelencja odniósł się do postaci św. Mikołaja, który był pełen wiary i mirem swej wiary namaszczał całe społeczeństwo. Potwierdzeniem tego są jego relikwie, które po dzień dzisiejszy za wstawiennictwem świętego dokonują cudów i wydzielają uzdrawiające miro.

Kończąc Jego Ekscelencja podziękował duchownym, wiernym, jak również obecnym władzom samorządowym za wspólną modlitwę oraz wyraził radość z faktu, iż w niedługim czasie w Bielsku Podlaskim będą miały miejsce modlitewne uroczystości poświęcone Bogurodzicy w Jej Bielskiej Ikonie.

za: orthodox.pl 

Fotografie: Irena Łozowik