Święto parafialne w soborze św. Trójcy w Hajnówce

ks. Mariusz Jurczuk, 24 maja 2021

W dniach 21 – 22 maja 2021 r. w soborze św. Trójcy w Hajnówce uroczyście obchodzono pamięć św. Mikołaja Cudotwórcy, który jest patronem miejscowej dolnej świątyni. Pierwsza drewniana cerkiew w Hajnówce była poświęcona temu świętemu. Pamięć o św. Mikołaju zajmuje wśród hajnowian szczególne miejsce, a uroczystości ku Jego czci gromadzą rzesze wiernych.

Tegoroczne obchody święta rozpoczęły się w piątek wieczorem całonocnym czuwaniem, któremu w asyście przybyłego duchowieństwa, przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski. Sobotniego poranka została odsłużona św. Liturgia, po której poświęcono wodę. Głównej św. Liturgii przewodniczył Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski w asyście biskupa hajnowskiego Pawła oraz przybyłego duchowieństwa. Przed wejściem do świątyni hierarchów witali przedstawiciele Bractwa Młodzieży Prawosławnej, Bractwa św. św. Cyryla i Metodego, lokalnych władz samorządowych i rady parafialnej. W cerkwi zaś proboszcz parafii ks. mitrat Michał Niegierewicz.

Po Ewangelii, Jego Eminencja metropolita Sawa zwrócił się do zebranych, wygłaszając świąteczne kazanie. Odnosząc się w nim do problemów współczesnego świata, nękanego przez bezustanne działanie złego ducha, podkreślił ogromną rolę, którą odgrywają w życiu chrześcijanina prawidłowe wzorce. Bóg powołuje świętych, aby wypełniali tę rolę. Wśród nich znajduje się św. Mikołaj Cudotwórca. Jego gorliwa wiara oraz niezwykłe oddanie swej pasterskiej służbie są wzorem do naśladowania szczególnie dla duchownych. Cuda, których dokonywał i których do dnia dzisiejszego doświadczają wierni dzięki niebiańskiemu wstawiennictwu św. Mikołaja, są świadectwem miłości, którą kapłan obdarza wiernych oddanych jego opiece. Lud Boży, pragnąc zachować harmonię, powinien szanować swoich pasterzy, ufać im i jednoczyć się w modlitwie.

Podczas św. Liturgii Jego Eminencja metropolita Sawa udzielił święceń diakońskich, subdiakonowi Jerzemu Andrejukowi, absolwentowi Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Na zakończenie św. Liturgii odbyła się uroczysta procesja. Po niej Jego Eminencja zwrócił się do zebranych ze słowami podziękowania. Nowemu diakonowi, podkreślając fakt, iż stoi przed nim wiele nowych wyzwań, życzył wytrwałości i niezłomności w dziele służby Bogu. Następnie głos zabrał biskup hajnowski Paweł, dziękując zwierzchnikowi Cerkwi prawosławnej w Polsce za modlitewne przewodnictwo uroczystościom i pouczające słowa świątecznego kazania. Dzięki nim wierni otrzymali tak potrzebną we współczesnych czasach otuchę i pokrzepienie.

Tegoroczne uroczystości były okazją do zwieńczenia modlitwą i błogosławieństwem ważnego etapu w budowie Centrum Dekanalnego w Hajnówce. Świąteczna agapa odbyła się w poświęconej przez Jego Eminencję, świeżo oddanej do użytku sali konferencyjnej.

za: orthodox.pl 

Fotografie: Jarosław Charkiewicz, Aleksandra Jakimiuk