Konkurs biblijny w diecezji białostocko-gdańskiej

Mirosława Pietkiewicz, 21 maja 2021

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jakuba w Diecezji Białostocko-Gdańskiej został zorganizowany X Miejski Konkurs Biblijny. Tematy tegorocznej edycji konkursu zostały zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich. Zmagania konkursowe odbywały się w kilku kategoriach wiekowych: dzieci w wieku przedszkolnym i młodsi uczniowie szkół podstawowych wykonywali pracę plastyczną; kl. III i IV uczestniczyły w konkursie literackim; kl. V i VI przygotowywały prezentację multimedialną, koncentrującą się na wybranym miejscu biblijnym, zaś kl. VII i VIII rozwiązywały test z wiedzy biblijnej. Łącznie w konkursie wzięło udział 134 uczniów.

14 maja w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, przeprowadzony został konkurs wiedzy biblijnej. Uczniowie rozwiązywali test, składający się z zadań otwartych i zamkniętych, z zakresu znajomości Dziejów Apostolskich. W komisji konkursowej pracowali: ks. Jan Fiedorczuk – dyrektor Wydziału Katechetycznego Diecezji Białostocko-Gdańskiej, Barbara Uścinowicz – doradca metodyczny CEN w Białymstoku oraz Mirosława Pietkiewicz – doradca metodyczny MODM w Białymstoku.

Zwycięzcami konkursu zostali następujący uczniowie:

Kategoria – konkurs plastyczny

Prace nagrodzone:
Natalia Ławreszuk, kl. 0
Daniel Malinowski, kl. 0
Mikołaj Żabiuk, kl. 0
Amelia Paszkiewicz, kl. 1
Kornelia Bielach, kl. 1
Marysia Turko, kl. 1
Michał Bułatewicz, kl. 1
Lena Żabiuk, kl. 1
Dawid Sawicki, kl. 2
Marysia Baczyńska, kl. 2
Agata Kaliszewicz, kl. 2
Antonina Bala, kl. 2
Kuba Górski, kl. 2

Prace wyróżnione:
Sofija Suszcz, kl. 0
Marylka Kowalczuk, kl. 0
Judyta Tomczuk, kl. 0
Hanna Sawicka, kl. 0
Zofia Pietkiewicz, kl. 0
Klaudia Morozowska, kl. 0
Natalia Dziaba, kl. 0
Tomasz Markowski, kl. 1
Laura Oleksza, kl. 1
Darya Halubovich, kl. 1
Anastazja Krywoszej, kl. 1
Maria Remża, kl. 1
Dawid Maliszewski, kl. 2
Magdalena Kozłowska, kl. 2
Maja Sacharczuk, kl. 2
Lena Mieleszko, kl. 2
Wiktoria Wójcik, kl. 2

Kategoria – praca literacka
Nagroda główna – Michał Gliński

Kategoria – prezentacja multimedialna
I miejsce – Cyryl Musiuk
II miejsce – Julia Makal
III miejsce – Magdalena Redo
wyróżnienie – Aleksandra Kuźma

Kategoria – test wiedzy biblijnej
I miejsce – Kamil Józefowicz
II miejsce – Michał Charkiewicz
III miejsce – Magdalena Bartyś
wyróżnienia – Julia Ochrymiuk, Aleksandra Grygoruk.

Organizatorami konkursu biblijnego byli: Wydział Katechetyczny Diecezji Białostocko – Gdańskiej, Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, organizatorzy X Miejskiego Konkursu Biblijnego informują, że nie odbędzie się uroczyste rozdanie nagród i dyplomów uczestnikom konkursu. Dyplomy i nagrody zostaną przekazane katechetom szkół i przedszkoli, do których uczęszczają uczniowie.