Remont domu parafialnego w Górowie Iławeckim

ks. Rafael Szczerbacz, 20 maja 2021

Parafia Prawosławna Zaśnięcia Bogurodzicy w Górowie Iławeckim w Diecezji Białostocko – Gdańskiej jest jedną z najmniejszych parafii na Warmii. Powstała w wyniku przesiedlenia ludności prawosławnej podczas tzw. Akcji Wisła. W latach powojennych parafia tętniła życiem, obecnie do górowskiej parafii należy jedynie 30 osób. Jedynym majątkiem, jaki posiada parafia, jest stara plebania, która jest w bardzo złym stanie i wymaga generalnego remontu. Niewielka społeczność prawosławna Górowa nie jest w stanie udźwignąć kosztów związanych z remontem, który wyceniony został na 120 tys. złotych.

W tym roku z błogosławieństwa Jego Ekscelencji arcybiskupa Jakuba ruszył pierwszy etap prac remontowych. Dokonano naprawy dachu, wymieniono drzwi i okna, odwilgocono i ocieplono fundamenty. Obecnie trwa remont ganku oraz ocieplanie ścian budynku. Koszt powyższych prac wynosi 35 tysięcy złotych. Niestety brakuje funduszy. Parafianom bardzo zależy, aby po remoncie móc wynajmować budynek. Pomoże to w pokryciu wydatków związanych z utrzymaniem parafialnej cerkwi.

Miejscowy proboszcz wraz z wiernymi zwracają się do wszystkich ludzi dobrej woli o okazanie braterskiej pomocy parafii. Za wszelką pomoc już teraz składają serdeczne Spasi Hospodi!

Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Bogurodzicy
ul. Marchlewskiego 11, 11-220 Górowo Iławeckie
BNP Paribas 80 1600 1462 1813 4191 9000 0001

za: orthodox.pl