Święto Pięćdziesiątnicy w warszawskiej katedrze

Michał Przyjałkowski-Hryniewiecki, 21 czerwca 2016

19 czerwca 2016 roku w katedrze metropolitalnej pw. św. Marii Magdaleny miała miejsce uroczysta Święta Liturgia, której przewodniczył, tak samo jak podczas nabożeństwa całonocnego czuwania, ks. Anatol Szydłowski w asyście duchowieństwa warszawskiej katedry. Obydwa nabożeństwa swym śpiewem upiększał chór katedralny pod dyrekcją ks. Sergiusza Bowtruczuka. Niedzielne nabożeństwo zgromadziło w katedrze metropolitalnej bardzo duża liczbę wiernych, spośród których wiele osób przyjęło Święte Dary. Bezpośrednio po Świętej Liturgii miała miejsce Wieczernia, podczas której po raz pierwszy od pięćdziesięciu dni duchowni wraz z wiernymi stawali na kolanach. Obrzędowi temu towarzyszyło czytanie szczególnych modlitw.

Pięćdziesiąt dni po pełnym radości, chwalebnym święcie Paschy Chrystusowej oraz Wstąpieniu na Niebo Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Cerkiew prawosławna w uroczysty sposób obchodzi święto Świętej Trójcy. To jedno z dwunastu wielkich świąt prawosławnych, zwane także Pięćdziesiątnicą (cs. Piatidiesiatnica), poświęcone jest zstąpieniu Świętego Ducha na apostołów. Obietnica zesłania "Pocieszyciela", "Ducha Prawdy" została dana apostołom przez samego Zbawiciela w czasie Ostatniej Wieczerzy. Po Wstąpieniu Chrystusa na Niebo, po pięćdziesięciu dniach od jego Zmartwychwstania, nad głowami wspólnie zabranych na modlitwie apostołów pojawiły się ogniste, choć niepalące języki. Apostołowie napełnieni Duchem Świętym zaczęli mówić rożnymi językami. Siła Ducha Świętego, ta ogromna mądrość została dana im w tym celu, aby mogli oni głosić Świętą Ewangelię wszystkim narodom świata. Prawdę tą wyraża doskonale hymn święta: Błogosławiony jesteś, Chryste Boże nasz, któryś rybaków uczynił mędrcami, zesławszy im Ducha Świętego i przez nich złowiwszy świat, Miłujący człowieka, chwała Tobie.

Od momentu zstąpienia Świętego Ducha utwierdzona zostaje w świecie wiara chrześcijańska, zaś swoją działalność rozpoczyna Cerkiew Chrystusowa. Święty Duch bezustannie przebywa w Niej i prowadzi, chroniąc czystości wiary już przeszło dwa tysiące lat. To właśnie przez działanie Ducha Świętego stało się możliwym świadczenie o Zmartwychwstałym Chrystusie oraz głoszenie Słowa Bożego przez niezliczonych wyznawców, którzy gotowi byli nawet do poniesienia ofiary męczeńskiej śmierci. Działanie Świętego Ducha rozprzestrzenia się na serca wszystkich członków Cerkwi Chrystusowej, a przejawia się w ciągłym rozwijaniu pokory, bojaźni, wiary, nadziei, męstwa, roztropności i mądrości. W tym świątecznym dniu troskliwa Matka Cerkiew, w szczególny sposób wzywa swoje dzieci do odnowienia i umocnienia tych niezwykle cennych duchowych darów.

Fot. Piotr Pietrow i autor