Parafialne uroczystości w gdańskiej Katedrze św. Mikołaja

orthodox.pl, 18 maja 2021

16 maja, w trzecią niedzielę po święcie Paschy, JE Najprzewielebniejszy Jakub, Arcybiskup Białostocki i Gdański, przebywał z wizytą w parafii katedralnej św. Mikołaja Cudotwórcy w Gdańsku. Głównym punktem wizyty była Boska Liturgia, którą Hierarcha sprawował w gdańskiej cerkwi. Podczas nabożeństwa odznaczył w imieniu Soboru Biskupów PAKP duchownych dekanatu gdańskiego. Prawem noszenia palicy nagrodzeni zostali: proboszcz parafii w Elblągu i Pasłęku ks. prot. Marek Antonowicz oraz proboszcz parafii w Ornecie i Morągu ks. prot. Rodion Kondraciuk, a prawem noszenia nabiedrennika wikariusz parafii w Gdańsku ks. Dawid Sulima.

W okolicznościowym słowie skierowanym do zebranych w gdańskiej katedrze, Arcybiskup Jakub powiedział m.in., że znajdujemy się w okresie paschalnym, składającym się z pięknego i logicznego systemu nabożeństw bogatych w liturgiczną treść. Retrospekcje liturgiczne wydarzeń, które miały wówczas miejsce, potrzebne są nam do budowania prawdziwej wiary i dobrego życia.

Kolejne niedziele po święcie Paschy poświęcone są osobom, które brały udział w wydarzeniach przed Zmartwychwstaniem Chrystusa i po Jego powstaniu z martwych. W drugą niedzielę po święcie Paschy, Cerkiew ukazuje nam postać św. apostoła Tomasza i związaną z nim historię. Natomiast w trzecią niedzielę słyszymy w Ewangelii o osobach, które uczestniczyły w pogrzebie Chrystusa oraz były pierwszymi świadkami zmartwychwstałego Zbawiciela.

Dzisiejsza niedziela jest więc poświęcona Józefowi z Arymatei i Nikodemowi, tajnym uczniom Jezusa. W pochówku Boskiego Nauczyciela uczestniczyły także niewiasty, które towarzyszyły Chrystusowi przez cały czas. Wiedziały one, że nie wszystko zostało zrobione według obowiązującego wówczas żydowskiego obrzędu pogrzebowego – nie namaszczono ciała zmarłego Jezusa. Dlatego też odczekawszy dzień sobotni, zakupiły wonne olejki i pierwszego dnia po sobocie pobiegły do grobu, by dokończyć pogrzebowe obrzędy.

Warto zauważyć, jak podkreślił Arcybiskup Jakub, że apostołowie w strachu przed prześladowaniami bali się opuścić swoje domy. Natomiast niewiasty były tak oddane swojemu Nauczycielowi, że nie myślały o strachu. Miłość do Chrystusa przezwyciężała strach (…) Kiedy zobaczyły kamień odsunięty od grobowca, ujrzały anioła, który obwieścił im radosną wieść o Zmartwychwstałym. Miłość, która przezwyciężyła strach, sprawiła, że to właśnie te niewiasty stały się apostołami dla apostołów, bowiem to one rozniosły dobrą nowinę. One dowiedziały się jako pierwsze. Chrystus pokazuje, że miłość przezwycięża wszystko,  w tym i strach, likwiduje barierę, która stoi między człowiekiem a Bogiem. Kamień u grobu jest symbolem tej bariery.

Podsumowując Arcybiskup powiedział, że powinniśmy się uczyć miłości od Niewiast Niosących Wonności. Ktoś, kto miłuje kogoś, lubi z nim przebywać i rozmawiać, lubi być z nim w swoim życiu. Tak też jest w naszych relacjach z Bogiem. Kiedy Go lubimy, lubimy z Nim rozmawiać, a rozmowa ta - to modlitwa.

Na zakończenie uroczystości z podziękowaniami dla Arcybiskupa za przyjazd i wspólną modlitwę wystąpił proboszcz gdańskiej katedry ks. prot. Dariusz Jóźwik.

Więcej informacji o życiu gdańskiej parafii na jej stronie internetowej http://cerkiew-gdansk.com/

foto: Łukasz Jóźwik

za: orthodox.pl