Z myśli świętego biskupa Teofana Zatwornika

tłum. Michał Diemianiuk, 30 maja 2021

Rodacy Samarytanki, po tym, jak Zbawiciel spędził u nich dwa dni, mówili jej: “już wierzymy nie z powodu twoich słów, bo sami słyszeliśmy i dowiedzieliśmy się, że On jest naprawdę Zbawicielem świata, Chrystusem” (J 4, 42).

I u wszystkich tak bywa. Najpierw słowem z zewnątrz są przywoływani do Pana - albo, jak teraz u nas, przez urodzenie - a potem, kiedy skosztują uczynkiem, czyli życiem w Panu, już nie przez zewnętrzną przynależność do wspólnoty chrześcijańskiej trzymają się Pana, a przez wewnętrzne z Nim zjednoczenie.

Trzeba aby wszyscy, rodzący się we wspólnotach chrześcijańskich, postawili sobie to za zasadę, czyli nie ograniczali się tylko zewnętrzną przynależnością do Pana, a zatroszczyli, aby wewnętrznie zjednoczyć się z Nim, żeby potem stale już nosić w sobie świadectwo tego, że stoją w prawdzie.

Co jest do tego potrzebne? Trzeba wcielić w siebie prawdę Chrystusową. Zaś prawda Chrystusowa to podniesienie upadłego. Tak więc odłóż starego człowieka, niszczącego się w złudnych żądzach i przyoblecz się w nowego, uczynionego według Boga w sprawiedliwości i prawdzie, i będziesz sam z siebie wiedzieć, że Pan Jezus Chrystus jest naprawdę Zbawicielem nie tylko świata, ale także ciebie konkretnie.

święty biskup Teofan Zatwornik, "Myśli na każdy dzień roku według czytań ze Słowa Bożego"

za: azbyka.ru