Święta Liturgia święta Pięćdziesiątnicy w Heraklionie

Jarosław Charkiewicz, 20 czerwca 2016

W niedzielę, w dniu święta Zesłania Ducha Świętego na Apostołów zwierzchnicy dziesięciu Cerkwi, którzy przybyli na Kretę w celu uczestnictwa w Świętym i Wielkim Soborze Cerkwi Prawosławnej, celebrowali św. Liturgię w katedrze metropolitalnej św. Menasa w Heraklionie. Przewodniczył jej Jego Świątobliwość patriarcha konstantynopolitański Bartłomiej.

Na św. Liturgię przybył również Prezydent Grecji Prokopis Pavlopulos, którego przy śpiewie hymnu państwowego przed katedrą powitała wojskowa kompania reprezentacyjna. Wzięli w niej również udział przedstawiciele rządu i władze lokalne.

Nad koniec św. Liturgii do zgromadzonych w świątyni zwrócił się ze słowem patriarcha Bartłomiej. Powiedział w nim m.in.: Dzisiaj nastał radosny dzień, w którym świętujemy historyczne pojawienie się instytucji Cerkwi, zgromadzonej przez Świętego Ducha. Spotykamy się (…) w zgromadzeniu liturgicznym, aby wypełnić powinność i obowiązek jednej Cerkwi prawosławnej przed światem i współczesnym człowiekiem, zwołując nasz Święty i Wielki Sobór. Dzień dzisiejszy jest dniem jedności, bowiem wszyscy jesteśmy złączeni w wierze i sakramentach naszym wspólnym liturgicznym zgromadzeniem w spotkaniu ‘z łamaniem Chleba’. Święta Liturgia w prawdziwy sposób wyjaśnia jedność i soborowość naszej Cerkwi prawosławnej.

Bezpośrednio po św. Liturgii została odsłużona wieczernia Pięćdziesiątnicy z modlitwami skłonienia kolan, które były odczytywane w różnych językach.

Następnie zwierzchnicy, prezydent Grecji oraz członkowie Synodu Diecezjalnego Cerkwi Krety udali się do siedziby archidiecezji na poczęstunek. Podczas spotkania miało miejsce wręczenie upominków Synodu Cerkwi Krety.

Kolejnym punktem pobytu zwierzchników w Heraklionie był uroczysty obiad, który na cześć zwierzchników i towarzyszących im osób w restauracji „Kipos” wydał prezydent Pavlopulos. Prokopis Pavlopulos zwrócił się do zebranych ze słowem, w którym, wykazując się znakomitą znajomością tematu, skoncentrował się na kwestach teologicznych dotyczących jedności i soborowości Cerkwi. Mówiąc o Świętym i Wielkim Soborze, prezydent odniósł się m.in. do I Soboru Powszechnego i wartości systemu soborowego jako ”niezastąpionej gwarancji jedności Cerkwi prawosławnej”.

Patriarcha Bartłomiej, wyrażając radość ze spotkania z głową państwa, mówił z kolei o Prawosławiu jako realnym i stałym ognisku światowego istnienia i stabilności we współczesnym rozrywanym konfliktami świecie, prawdziwym źródle pokoju dla wszystkich narodów.

W godzinach wieczornych zwierzchnicy i delegacje wszystkich Cerkwi powrócili do swych hoteli w Chania i okolicy.

20 czerwca, o godzinie 11.00, w poniedziałek Świętego Ducha, w Prawosławnej Akademii Krety zostaną uroczyście otwarte obrady Świętego i Wielkiego Soboru. Poprzedzi je św. Liturgia w monasterze ikony Matki Bożej „Gonia”.

fot. autor

za: orthodox.pl