Antypascha na warszawskiej Woli

ks. Adam Magruk, 10 maja 2021

9 maja br., w drugą niedzielę po Passze, Cerkiew wspomina objawienie się zmartwychwstałego Chrystusa jedenastu uczniom, a w szczególności apostołowi Tomaszowi. W stołecznej świątyni pw. św. Jana Klimaka, pod przewodnictwem Jego Eminencji metropolity Sawy, sprawowana była św. Liturgia. Hierarsze asystowało miejscowe duchowieństwo wraz z przybyłymi gośćmi.

Dla lokalnej społeczności oraz prawosławnych mieszkańców Warszawy dzień Antypaschy na stałe wpisał się w życie jako jeden z najważniejszych dni w całym roku, do tego stopnia, że niejednokrotnie określany jest w tym miejscu drugim świętem parafialnym.

Nabożeństwo swoim śpiewem upiększał chór pod dyrekcją prof. Włodzimierza Wołosiuka.

Po przeczytaniu perykopy ewangelicznej, kazanie wygłosił wikariusz parafii pw. Św. Sofii-Mądrości Bożej w Warszawie, ks. Adam Magruk.

Po zakończeniu św. Liturgii z pouczeniem do zebranych zwrócił się Jego Eminencja metropolita Sawa. Hierarcha zwrócił m.in. uwagę na fakt, iż troparion dzisiejszego dnia wyraźnie koreluje z ewangeliczną perykopą, w której mowa jest o Chrystusie, który wchodzi przez zamknięte drzwi do domu, w którym przebywali Jego uczniowie. Tym sposobem w osobach apostołów dokonało się objawienie Zmartwychwstałego całemu światu. Metropolita Sawa przypomniał, że Pascha Pańska niesie ze sobą przesłanie i wezwanie do niezachwianej wiary. Do tej niezłomnej wierności wzywa dzisiaj Boski Nauczyciel, który każdemu wierzącemu człowiekowi gwarantuje prawdziwe szczęście. W sercu tego, kto doświadczył życia w Chrystusie, nieustannie brzmią słowa apostoła Tomasza „Pan mój i Bóg mój”.

Na zakończenie Jego Eminencja wezwał: Nie zapominajmy o tym, że prawosławie przeżywa Paschę przez cały rok, w każdą niedzielę zaś wielka noc Zmartwychwstania stanowi świąteczne apogeum i centrum wszystkich wspominanych przez Cerkiew wydarzeń ekonomii zbawienia.

Ksiądz mitrat Adam Misijuk w imieniu parafian podziękował Jego Eminencji za przewodniczenie nabożeństwu. Duchowny prosił o gorliwą modlitwę za naszego hierarchę, aby Zmartwychwstały Pan obdarzył go dobrym zdrowiem i siłą w niesieniu nielekkiego, codziennego „krzyża” posługi metropolitalnej.

Uroczystości zwieńczyła panichida za dusze zmarłych hierarchów, duchownych oraz wszystkich spoczywających na wolskiej nekropolii. Następnie, przy śpiewie radosnych, paschalnych hymnów wszyscy wierni procesyjnie udali się w głąb cmentarza, aby pozdrowić zmarłych przodków wielkanocnym wezwaniem: „Chrystus Zmartwychwstał!”, jednocześnie głęboko wierząc w to, że realnie odpowiadają nam oni „Zaprawdę Zmartwychwstał!”.

Fotografie: Łukasz Troc

za: orthodox.pl