Warszawa: Pascha w katedrze św. Marii Magdaleny

orthodox.pl, 04 maja 2021

Zmartwychwstanie Chrystusa to centralne wydarzenie ludzkiego życia i istnienia świata. Święto Paschy to fundament naszej wiary; by zrozumieć Prawosławie, trzeba uczestniczyć w niezwykłym, nocnym nabożeństwie.

W noc paschalną, w warszawskiej katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny, Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski, przewodniczył świątecznej jutrzni i św. Liturgii Jana Chryzostoma w asyście kleru katedry.

Tuż przed początkiem paschalnej jutrzni, Jego Eminencja przekazał wiernym Błogosławiony Ogień dostarczony w godzinach późnowieczornych do Warszawy przez delegata naszej Cerkwi z jerozolimskiej bazyliki Zmartwychwstania Pańskiego.

W trakcie jutrzni ektenie wygłaszane były w kilku językach: polskim, ukraińskim, białoruskim, greckim, serbskim, bułgarskim, angielskim oraz gruzińskim. Podczas św. Liturgii Ewangelię według św. ap. Jana czytano w czternastu językach. Homilię wygłosił Jego Eminencja metropolita Sawa, który podkreślił, że wszystko czego dokonuje Chrystus, czyni z myślą o człowieku i o mnie jako indywiduum. Zstępując do otchłani, Zbawiciel wyprowadza pierwszego stworzonego człowieka Adama, aby pojednać ludzkość z Bogiem. „Pojednanie było nieodzownym elementem ekonomii zbawienia, gdyż człowiek przeciwstawił się woli Boga. Jak wskazuje starotestamentowa historia, człowiek musiał przejść długą drogę, wiele prób i doświadczeń, by wrócić do rajskiego stanu” – tłumaczył hierarcha.

W dalszej części homilii metropolita Sawa wskazał, że współczesny człowiek potrzebuje wielu dowodów, żeby móc uwierzyć w zmartwychwstanie. Powstały z martwych Chrystus jest w stanie objawić się każdemu z nas, na miarę naszej wiary. Boska energia Chrystusa oczarowuje człowieka i wszechświat. Od naszej duchowej czujności zależy, czy owa energia dotknie naszego serca. Reasumując hierarcha stwierdził, że Chrystus zaprasza każdego do siebie, zna nasze potrzeby i zachęca do odwagi mówiąc: „Nie bój się! Jestem z Tobą!”

W dalszej kolejności Jego Eminencja mówił o trudnej i złożonej sytuacji współczesnego świata, wierności wierze przodków oraz znaczeniu i łasce św. Ognia.

Homilię zakończyły życzenia złożone duchowieństwu katedry, chórom i radzie parafialnej oraz wszystkim wiernym, aby choć w niewielkim stopniu móc zrozumieć misterium Zmartwychwstania Pańskiego, wprowadzając je do codziennego życia, dzięki czemu stanie się ono lżejsze, prostsze i bardziej odpowiedzialne.

Po modlitwie czytanej za amboną, Jego Eminencja metropolita Sawa dokonał poświęcenia artosu – paschalnego chleba oraz pokarmów przyniesionych przez wiernych.

Po nocnym nabożeństwie, wolontariusze zrzeszeni wokół Bractwa Świętego Ognia rozdawali osobom potrzebującym i samotnym ciepły posiłek oraz świąteczne produkty.

W dniu święta Zmartwychwstania Pańskiego w katedrze św. Marii Magdaleny dodatkowo sprawowano dwie poranne św. Liturgie o godzinie 08.00 i 10.00.

zdjęcia: Wadym Chuchmii

za: orthodox.pl