Wspólna modlitwa Zwierzchników Cerkwi prawosławnych

Jarosław Charkiewicz, 19 czerwca 2016

19 czerwca br. w programie poprzedzającym otwarcie Świętego i Wielkiego Soboru Prawosławnego znalazł się udział zwierzchników dziesięciu przybyłych na Sobór Cerkwi oraz towarzyszących im osób w dwóch nabożeństwach: w Kissamos na zachodzie Krety oraz stolicy wyspy Heraklionie.

Sobotę rozpoczęła modlitwa w katedrze Zwiastowania Matki Bożej. Jutrzni, przed którą zwierzchników powitała wojskowa kompania honorowa, i św. Liturgii przewodniczył patriarcha aleksandryjski Teodor II, drugi pod względem starszeństwa zwierzchnik prawosławny po patriarsze konstantynopolitańskim Bartłomieju. Patriarsze Teodorowi asystowali hierarchowie z kierowanego przez niego patriarchatu, a pozostali zwierzchnicy, w tym Jego Eminencja metropolita Sawa, modlili się w ołtarzu. Na zakończenie św. Liturgii patriarcha Teodor zwrócił się do zebranych ze słowem.

Następnie zwierzchnicy wszystkich Cerkwi, po wyjściu ze świątyni, przy grobie znajdującym się przy jej południowej ścianie, modlili się za zmarłych hierarchów, duchownych i świeckich, którzy pracowali nad przygotowaniem Soboru a już odeszli do życia wiecznego. Modlitwie za zmarłych przewodniczył patriarcha Bartłomiej.

Na nabożeństwach cerkiewnych w Kissamos obecni byli dwaj przedstawiciele rządu Grecji: Panagiotis Kouroumblis – minister spraw wewnętrznych oraz Ioannis Amanatidis – zastępca ministra spraw zagranicznych, którzy w swych oświadczeniach po św. Liturgii podkreślali znaczenie historycznego wydarzenia, jakie ma miejsce na Krecie oraz potrzebę jedności Prawosławia.

Po modlitwie zwierzchnicy wraz z towarzyszącymi im osobami wzięli udział w uroczystym posiłku wydanym na ich cześć przez metropolitę Kissamos i Selinon Amfilochiusza. Metropolita Amfilochiusz i patriarcha rumuński Daniel wymienili się uroczystymi toastami. Na zakończenie obiadu miała miejsce uroczystość wręczenia wszystkim przybyłym zwierzchnikom honorowego obywatelstwa miasta Kissamos.

W godzinach wieczornych zwierzchnicy wszystkich dziesięciu Cerkwi udali się na wspólną modlitwę do katedry św. Tytusa w Heraklionie, przed którą witał ich arcybiskup Krety Ireneusz. Wieczernia poprzedziła uroczystość na placu przed katedrą, podczas której głos zabrali mer miasta Vassilios Lambrinos i patriarcha konstantynopolitański Bartłomiej. Następnie zwierzchnicy weszli do katedry na doksologię i nabożeństwo wieczorne zapoczątkowujące obchody święta Pięćdziesiątnicy, któremu również przewodniczył patriarcha Bartłomiej. Po doksologii zwierzchnicy Cerkwi zostali uroczyście powitani przez gospodarza archidiecezji Krety Ireneusza. Po wieczerni, u wejścia do katedry wykonano pamiątkową fotografię, po czym zwierzchnicy żegnani oklaskami i aplauzem udali się na kolację.

Podczas wieczornego uroczystego posiłku, który wydał Święty Synod Archidiecezji Krety, toasty wygłosili arcybiskup Krety Ireneusz i patriarcha konstantynopolitański Bartłomiej. Wieczór uprzyjemnił występ tria instrumentalnego i tanecznego zespołu folklorystycznego, prezentujących kulturę artystyczną wyspy.

Dzisiaj, w niedzielę, w święto Zesłania Ducha Świętego na Apostołów zwierzchnicy wszystkich dziesięciu Cerkwi będą modlili się w katedrze metropolitalnej św. Menasa podczas św. Liturgii i wieczerni z modlitwami skłonienia kolan.

fot. autor

za: orthodox.pl