Antypascha. Niedziela apostoła Tomasza

tłum. Stefan Dmitruk, 09 maja 2021

Cerkiew uroczyście celebruje 8. dzień po Zmartwychwstaniu Pańskim, jako zakończenie Tygodnia Paschalnego. Tę Niedzielę nazwa się Antypaschą, czyli „zamiast Paschy” lub Niedzielą o Apostole Tomaszu.

W tym dniu ponownie wspomina się Zmartwychwstanie Chrystusa. Z tego powodu Antypascha nosi również nazwę Niedzieli Odnowienia. Powtórne wspomnienie Zmartwychwstania Chrystusa odbyło się ze względu na osobę apostoła Tomasza. Tomasz był nieobecny podczas tego wydarzenia i nie uwierzył słowom pozostałych apostołów, pomimo że zostały mu przedstawione dowody świadczące o Zmartwychwstaniu.

Cerkiew nadaje temu wydarzeniu szczególne znaczenie. Poprzez ukazanie się apostołowi Tomaszowi Chrystus udowadnia, że po Zmartwychwstaniu nie miał On złudnego, pozornego ciała, ale najświętsze ciało, które po przyjęciu od Przenajświętszej Bogurodzicy było przybite do Krzyża i na którym - także po Zmartwychwstaniu - pozostały rany.

Święty apostoł Tomasz pochodził z galilejskiego miasta Pansada i zajmował się rybołówstwem. Usłyszawszy błogosławione słowa Jezusa Chrystusa, wszystko zostawił i poszedł za Nim. Apostoł Tomasz jest zaliczany do grona Dwunastu Apostołów.

Według Pisma Świętego, apostoł nie uwierzył słowom pozostałych uczniów, mówiących o Zmartwychwstaniu Chrystusa: „Jeśli nie ujrzę na rękach Jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej w bok Jego, nie uwierzę” (J 20, 25). W ósmym dniu po Zmartwychwstaniu Pan zjawił się apostołowi Tomaszowi i pokazał mu swoje rany. „Pan mój i Bóg mój” – wykrzyknął apostoł (J 20, 28). „Tomasz, który miał mniejszą wiarę w porównaniu z pozostałymi apostołami – mówi św. Jan Złotousty – dzięki Łasce Bożej stał się najodważniejszym, najgorliwszym i najbardziej wytrwałym ze wszystkich apostołów. Ze swoimi kazaniami przemierzył on prawie całą kulę ziemską i nie lękał się głosić słowo Boże pogańskim narodom”.
Zgodnie z tradycją cerkiewną, apostoł Tomasz założył chrześcijańskie wspólnoty w Palestynie, Mezopotamii, Etiopii i Indiach. Głoszenie Ewangelii zakończył męczeńską śmiercią. Za nawrócenie syna i żony indyjskiego władcy Maljapur, świętego apostoła uwięziono i poddano torturom. Po pięciokrotnym przekłuciu kopią, św. Tomasz odszedł do Chrystusa. Relikwie świętego apostoła Tomasza znajdują się w Indiach, na Węgrzech i na Świętej Górze Athos.

na podstawie:
http://www.zavet.ru/pfoma.htm

tłumaczył Stefan Dmitruk