Śmierć została pokonana

tłum. Gabriel Szymczak, 03 maja 2021

 „Zgorzkniało piekło, bo zostało obalone.
Gdzież więc, o śmierci, jest twój oścień? Gdzie twe, piekło, zwycięstwo? 
Zmartwychwstał Chrystus i życie świeci swą pełnią.


Zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa na zawsze zmieniło historię. To wydarzenie zapoczątkowało najbardziej niesamowitą rewolucję, jakiej ludzkość kiedykolwiek była świadkiem. Radykalne wydarzenia Wielkiego Tygodnia i Paschy stanowią zdecydowaną odpowiedź na wielką tajemnicę zła i samej śmierci!

Możemy studiować historię ludzkości i dostrzec wiele cierpienia i bólu na przestrzeni wieków. Możemy również rozejrzeć się po naszym współczesnym społeczeństwie i - chociaż widzimy postęp w pewnych obszarach - zdać sobie również sprawę, że niektóre rzeczy w ogóle się nie zmieniły na przestrzeni tysięcy lat. Pomimo wszelkich postępów technologicznych, które zaszły w społeczeństwie, nadal istnieją cierpienie i śmierć.

W minionym roku widzieliśmy nawet, jak przypadkowa może być śmierć – wydarzyło się ponad pół miliona zgonów w wyniku pandemii. Wiele osób boi się, ponieważ każdy może zarazić się Covidem i nikt nie wie, kto będzie żył, a kto umrze, jeśli zarazi się wirusem.

Jednak wraz z przyjściem naszego Pana Jezusa Chrystusa na świat, a zwłaszcza poprzez Jego Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie, dana została głośna odpowiedź na najgorsze z całego zła na świecie. Szatan i jego moc nie mają już ostatniego słowa w naszym życiu! Sama śmierć nie ma ostatniego słowa. NIE! Chrystus zmartwychwstał, a śmierć została ostatecznie pokonana. Chrystus zmartwychwstał, a diabeł - z całą swoją ciemnością - nie może już dłużej trzymać ludzkości w swej władzy. Chrystus zmartwychwstał i obietnica nowego życia została dana całej ludzkości - życia, które zaczyna się tu i teraz!

Jak najpiękniej powiedział św. Jan Chryzostom: „Niech nikt nie lęka się śmierci, wybawiła nas bowiem śmierć Zbawiciela Wygasił ją Ten, który był przez nią trzymany. Ujarzmił piekło Ten, który zstąpił do piekła.

Jeden z hymnów z Wielkiej Soboty mówi o tym w ten sposób:
Dzisiaj otchłań jęcząc woła: „Zniszczona jest moja władza, Pasterz został ukrzyżowany i wskrzesił Adama. Nie mam już tych, nad którymi królowałam, i tych, których połknęłam, gdy byłam silną, wszystkich oddałam. Ukrzyżowany opustoszył groby, nie ma już mocy władza śmierci.

Jako naśladowcy Jezusa Chrystusa wiemy, że jeśli będziemy chodzić z naszym Panem w tym życiu, On będzie szedł przez wyzwania i zmagania tego życia razem z nami ORAZ pójdzie z nami do życia wiecznego. Nic nie jest większe niż miłość Boga, a zatem nic nie może nas od niej oddzielić, łącznie ze złem tego świata i samą śmiercią.

Jak pisze św. Paweł: „We wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. (Rz 8, 37-39)

Kiedy obchodzimy te radosne święta i ponownie przeżywamy Zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie zapominajmy nigdy o głębokim znaczeniu, jakie to wydarzenie powinno mieć w naszym życiu! Możemy i powinniśmy żyć bez strachu przed śmiercią! Nasz Pan wzywa nas, abyśmy byli napełnieni radością i mocą Jego Zmartwychwstania. Nigdy nie powinniśmy pozwolić, aby cokolwiek w naszym życiu - łącznie z jakimkolwiek nieoczekiwanym lub niefortunnym wydarzeniem - sprawiło, że zapomnimy o radości i cudowności, i mocy Zmartwychwstania Chrystusa oraz konsekwencjach, jakie ma ono dla naszego życia!

W ubiegłym roku pandemia zamknęła nasze cerkwie, tylko nieliczni mogli w nich być i tam obchodzić święta. Obecnie widzę, jak coraz więcej osób wraca do cerkwi, także dzięki szczepieniom. Mam nadzieję, że w tym roku podczas okresu paschalnego zobaczę wielu z was na różnych nabożeństwach!

Obyśmy wszyscy w żywy i odnowiony sposób doświadczyli Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa i każdego dnia żyli z Duchem Zmartwychwstałego Pana, który w nas mieszka!

Z radością i miłością w naszym Zmartwychwstałym Panu,

o. Luke A. Veronis

za: The Light

tłumaczenie tekstów liturgicznych: o. Henryk Paprocki (liturgia.cerkiew.pl)

fotografia: marian_do /orthphoto.net/