W majowym wydaniu Przeglądu Prawosławnego

Anna Radziukiewicz, 26 kwietnia 2021

Niemal ustało pielgrzymowanie, zwłaszcza za granicę, ale na łamach „Przeglądu Prawosławnego” Andrzej Charyło zaprasza do odwiedzenia Świętej Ziemi, gdzie śladami Chrystusa stąpał on w Wielkim Tygodniu przez kilka kolejnych lat, odwiedzając w pierwszym rzędzie bazylikę Zmartwychwstania Pańskiego w Jerozolimie, ale też Betlejem, Jerycho, Hebron, Nazaret, Kanę Galilejską, Górę Tabor, Kafarnaum, miejsca tak dobrze znane z Nowego Testamentu. Przybliża miejsca, ale też teksty liturgiczne, opisujące najważniejsze zdarzenia w dziejach zbawienia rodzaju ludzkiego.

O. Aleksander Schmemann, wybitny teolog, pisze o Zmartwychwstaniu Chrystusa. Podkreśla, że nastąpiło ono duszą i ciałem. Że Bóg stworzył człowieka składającego się z duszy i ciała, jest on więc równocześnie duchowym i materialnym. To właśnie połączenie duszy i ciała jest nazywane w Ewangelii i innych księgach Biblii człowiekiem. Ostrzega więc przed uleganiem przedchrześcijańskiemu nakazowi rozdzielenia duszy i ciała, ale także „religijności” niechrześcijańskiej.

O. Konstanty Bondaruk swe rozważania skupia na postaci Nikodema, dostojnika żydowskiego i faryzeusza, faryzeusza mądrego, dociekliwego, pobożnego i przyzwoitego, który przychodzi w nocy, by spotkać Nauczyciela. I jakie nauki wynikają dla nas z tego spotkania? O tym w tekście. Ten sam autor pisze o cudzie w Kanie Galilejskiej.

O współczesnym cudzie sztuki, czyli mozaikach zajmujących powierzchnię dwóch boisk piłkarskich (16 tys. metrów kwadratowych), w cerkwi wznoszonej od 1935 roku, o powierzchni 7 570 metrów kwadratowych i wysokości 65 metrów, pisze Ałła Matreńczyk. Jaka to cerkiew? Św. Sawy w Belgradzie. A mozaiki są darem ruskiej cerkwi dla serbskiej. Ogromnym! Bo trudziła się nad nimi armia blisko 600 specjalistów, po tym jak w 2012 roku Ruscy zdecydowali się pomóc Serbom. Odprawiono do Serbii 30 wagonów dzieł sztuki, czyli mozaik.

Ta sama autorka pisze wzruszająco o Sergiuszu Borowiku, który odszedł do Pana w nocy z soboty na Niedzielę Triumfu Prawosławia, o przyjacielu i współpracowniku redakcji PP i przyjacielu Cerkwi. Jego, doktora matematyki na emeryturze, zasługi przy archiwizacji dokumentów różnych parafii, są bardzo duże. Także przy pisaniu tekstów historycznych o parafiach (70 artykułów).

Wiele optymizmu i radości wnosi tekst Natalii Klimuk o tworzeniu się prawosławnej wspólnoty parafialnej w Mińsku Mazowieckim, gdzie proboszczem jest młody duchowny o. dr Gabriel Białomyzy.

„Z ziarenka” to fascynująca opowieść Jeleny (Lali) Pawinskiej z Helsinek, córki batiuszki Borysa z Kronsztadu, między innymi tłumaczki patriarchów Pimena, Aleksego II i Kiryła, a która pracując w fińskiej dyplomacji poznała inne wybitne osobowości świata prawosławnego takie jak metropolitów Antoniego (Blooma), Filareta (Wachromijewa), Wasilija (Doroszkiewicza), także kapłanów Aleksandra Schmemanna i Ioanna Meyendorfa. Kładła podwaliny pod rozwój Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce.

W jaki sposób dziś święty męczennik „odezwał się” po prawie sześciu stuleciach zapomnienia o nim, o tym w tekście Andrzeja Charyło „Nowo objawiony męczennik i cudotwórca”, czyli św. Efrem z Nea Makri.

Myśli zmarłego w ubiegłym roku Andrzeja Walickiego, wybitnego rosjoznawcy, historyka idei, pochowanego na prawosławnym cmentarzu na Woli w Warszawie, przywołuje Anna Radziukiewicz. Ta sama autorka pisze o tendencji, zwłaszcza wśród młodych, ucieczki od cierpienia, pogrążania się hedonizmie, braku odpowiedzialności i egoizmie. Omawia też solidną, bardzo ciekawą książkę arcybiskupa Jerzego (Pańkowskiego) „Misterium metanoi i spowiedzi”. To doskonały poradnik dla spowiadających się i spowiedników, dotychczas w Polsce niespotykany w tak głębokiej analizie.

Polecamy także tekst Doroteusza Fionika „Na widowskim cmentarzu po rusku”. „Kryzys jedności” to tekst o Ukrainie w aspekcie polityki Wołodymyra Zełenskiego.

„Chrońmy puszczę, i ludzi” to pełne troski i niepokoju rozważania posła Eugeniusza Czykwina na temat przyczyn wyludniania się powiatu hajnowskiego.

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej www.przegladprawoslawny.pl i naszego fanpage'a na Facebooku www.facebook.com/PP.przegladprawoslawny/

Paschalnej radości, zdrowia i Bożej miłości oraz przyjemnej i pożytecznej lektury życzy redakcja Przeglądu Prawosławnego.