Z myśli świętego biskupa Teofana Zatwornika

tłum. Michał Diemianiuk, 02 maja 2021

Pascha, Pańska Pascha!

Ze śmierci do życia przeprowadził nas Pan Swoim Zmartwychwstaniem. I to Zmartwychwstanie “aniołowie opiewają na niebiosach”, ujrzawszy światłość przebóstwionej natury ludzkiej w określonej jej chwale w osobie Pana Odkupiciela, na obraz Którego przez siłę Jego Zmartwychwstania, mieli przemienić się wszyscy prawdziwie wierzący w Niego i przylegający do Niego całą duszą.

Chwała, Panie, najchwalebniejszemu Zmartwychwstaniu Twemu! Aniołowie śpiewają, współradując się z nami i przewidując dopełnienie swego zastępu; nas zaś uczyń godnymi, Panie, Ciebie Zmartwychwstałego czystym sercem wychwalać, widząc w Twoim Zmartwychwstaniu przecięcie pożerającego nas zniszczenia, zasianie nowego, światłego życia i jutrzenkę przyszłej wiecznej chwały, do której jako poprzednik wszedłeś Ty, Zmartwychwstały dla nas. Nie tylko ludzkie, ale i anielskie języki nie są w stanie objaśnić niewypowiedzianej Twojej miłości wobec nas, chwalebnie Zmartwychwstały Panie!

święty biskup Teofan Zatwornik, "Myśli na każdy dzień roku według czytań ze Słowa Bożego"

za: azbyka.ru