Supraśl: Postępy w pracach w cerkwi Zwiastowania

monaster-suprasl.pl, 19 kwietnia 2021

Trwają przygotowania do poświęcenia cerkwi Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu. W ostatnich miesiącach w świątyni wykonano następujące prace:

W głównej części cerkwi Zwiastowania nadal trwają prace przy freskach. Została już zamontowana konstrukcja ikonostasu. Równolegle powstają ikony. Montowane są balustrady ze szkła hartowanego. Trwają też prace wykończeniowe przy marmurowej posadzce. W ołtarzu i diakonikonach trwają prace polegające na wykonaniu zabudowy z drewnianych regałów.

W dolnej kaplicy cerkwi Zwiastowania wykonano prace tynkarskie, szpachlowanie, malowanie, ułożono posadzkę, wykonano instalację elektryczną, sterującą, sygnalizację przeciwpożarową oraz schody.

W pomieszczeniach pomocniczych (basztach) wykonano konstrukcje stalowe wejściowe z docieplonymi włazami. Zamontowana została stolarka drzwiowa. Trwają prace przy montażu pakietów okiennych.

W związku z trwającymi pracami prosimy o dalsze wspieranie odbudowy Monasteru Supraskiego, byśmy w najbliższym czasie mogli spotkać się na długo oczekiwanej przez wszystkich uroczystości – poświęceniu supraskiej cerkwi Zwiastowania Bogurodzicy.

Dobrowolne ofiary można wpłacać na konto:
Klasztor Męski Zwiastowania NMP w Supraślu
ul. Klasztorna 1, 16-030 Supraśl
Bank Spółdzielczy w Białymstoku,
Oddział w Supraślu
Numer konta: 83 8060 0004 0680 0286 2000 0010

Fotografie: Sławomir Kiryluk