Chełm: rekolekcje duchowieństwa

ks. Jarosław Szczur, 17 kwietnia 2021

16 kwietnia w parafii prawosławnej św. Jana Teologa w Chełmie odbyły się wielkopostne rekolekcje duchowieństwa dekanatu chełmskiego.

Świętej Spowiedzi oraz Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów przewodniczył chełmski dziekan ks. mitrat Jerzy Ignaciuk z parafii prawosławnej Narodzenia Bogurodzicy we Włodawie. Spowiednik w swym słowie wprowadzającym zwrócił szczególną uwagę na szeroki zakres terapeutyczny misterium spowiedzi, który jest jednym z elementów niekończącego się procesu pokajanija.

Wspólnie z ks. Dziekanem liturgiczne nabożeństwo sprawowali: ks. mitrat Jan Łukaszuk z Bończy oraz ks. prot. Tomasz Łotysz z Horostyty. Posługę śpiewu i czytania nieśli ks. protodiakon Wadim Sztemburski i Jan Podoluk.

Podczas uroczystości okolicznościową homilię wygłosił ks. Tomasz Łotysz. Kaznodzieja zwrócił uwagę na istotny moment pokajanija, który wiąże się z dostrzeżeniem i klasyfikacją grzechu, a następnie permanentną walką z najmniejszymi objawami wychwyconej patologii ciała lub duszy. „W czasie postu człowiek powinien wejrzeć w głąb swojego serca, surowo ocenić swoje zepsucie, niewolnicze przywiązanie do grzechu i pokusy zła. Św. Izaak Syryjczyk mówi: Ten, kto dostąpi ujrzenia swojego grzechu, jest ponad tym, który dostąpi widzenia aniołów” – zaznaczył duchowny.

Po nabożeństwie odbyło się zebranie dekanalne w sali Chełmskiego Centrum Kultury Prawosławnej. W czasie wspólnego posiłku wysłuchano referatu ks. Jarosława Szczura z Chełma pt. Problematyka epitymii we współczesnej praktyce duszpasterskiej. W prezentacji szukano odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. podstawowych kryteriów warunkujących udzielenie epitymii, współczesnej praktyki epitymii wobec wiernych oraz tego, kto jest w stanie obligować do wypełnienia epitymii i ją odwoływać. „Praktyka epitymii, która stanowi duchowe lekarstwo Kościoła, to niezwykle ważna kwestia duszpasterskiej odpowiedzialności. Jako duchowni musimy dokładać wszelkich starań, aby nasza działalność na tym polu przynosiła jak najwięcej duchowych korzyści i kierowała ludzi ku zbawieniu” – podkreślił prelegent. W dalszej części spotkania miała miejsce dyskusja dotycząca praktycznych kwestii związanych z sakramentem spowiedzi.

Na końcu głos zabrał ks. Jerzy Ignaciuk, który podsumował zebranie i poruszył istotne zagadnienia dotyczące funkcjonowania dekanatu.

Całość zwieńczyła wspólna modlitwa.

Fotografie: ks. Jarosław Szczur