Nagrody Paschalne w Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej

orthodox.bialystok.pl, 14 kwietnia 2021

 Z okazji święta Paschy Święty Sobór Biskupów PAKP, nagrodził duchownych diecezji białostocko-gdańskiej:

ihumeństwem:

hieromnicha Pantelejmona (Karczewskiego) – Supraśl,

palicą:

ks. Radiona Kondraciuka – Orneta,

protoijerejstwem:

ks. Adama Jakuca – Białystok,

ks. Mateusza Kiczko – Białystok.

Z okazji święta Paschy JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański, nagrodził duchownych diecezji białostocko-gdańskiej:

złotym krzyżem:

ks. Piotra Hanczaruka – Jaczno,

kamiławką:

ks. Dawida Bartoszuka - Białystok,

ks. Piotra Makala – Białystok,

protodiakona Piotra Pietrowskiego – Supraśl,

nabiedrennikiem:

ks. Dawida Sulimę – Gdańsk.

za: orthodox.bialystok.pl