Wielki Kanon Pokajanny - kolejne tłumaczenie

o. Mariusz Synak, 13 kwietnia 2021

Polecamy uwadze Czytelników kolejne tłumaczenie Wielkiego Kanonu Pokajannego autorstwa św. Andrzeja, arcybiskupa Krety.
Na efekt końcowy złożyły się wysiłki kilku tłumaczy (w kolejności chronologicznej):
o. protodiakona Jarosława Makala (Supraśl)
o. Piotra Makala (Białystok)
o. Włodzimierza Misijuka (Białystok)
o. Mariusza Synaka (Słupsk)

Za uwagi do wersji finalnej tłumaczenia zespół składa podziękowania ks. Remigiuszowi Sosnowy.

Praca nad tekstem trwała z małymi przerwami ponad dziesięć lat (2011-2021), a między innymi o jej przebiegu można dowiedzieć się z materiału audio Służyć Bogu i ludziom:By ułatwić Czytelnikom korzystanie z tekstu, grupa autorów zdecydowała się przygotować dwie wersje językowe - paralelne tłumaczenie cerkiewnosłowiańsko-polskie i wariant wyłącznie polskojęzyczny. Dodatkowym atutem pracy jest (zgodnie z zaleceniami Ustawu) włączenie do korpusu podzielonego na dwie części Żywota św. Marii z Egiptu oraz spis treści, zawarty na końcu każdej z wersji.

Tekst polski nie jest oficjalnym tekstem liturgicznym, w swym zamiarze powstał jako przybliżenie treści wersji cs.

Pliki pdf z tekstem Kanonu:
Wielki Kanon Pokajanny wersja cerkiewnosłowiańsko-polska 2021 rok
Wielki Kanon Pokajanny wersja polska 2021 rok

za: cerkiew.info

fotografia: szolucha.w /orthphoto.net/