Komunikat Kancelarii Arcybiskupiej

diecezjawroclawsko-szczecinska.pl, 06 kwietnia 2021

Z okazji święta Paschy 2021 roku, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński nagrodził:

ks. Tomasza Mędryckiego oraz ks. Gienadiusza Sahaidaka prawem noszenia złotego krzyża kapłańskiego.

za: diecezjawroclawsko-szczecinska.pl