Zwiastowanie w cieniu Krzyża

tłum. Gabriel Szymczak, 07 kwietnia 2021

W imię Ojca, Syna i Świętego Ducha.

W tym roku Święto Zwiastowania według naszego kalendarza przypada w tygodniu, w którym oddajemy cześć Krzyżowi. I może jest to szczególnie znaczące, bowiem pamiętacie zapewne słowa, wypowiedziane do Matki Bożej, gdy przyniosła Dzieciątko Jezus do świątyni: że miecz przebije Jej serce, miecz przeszyje Jej serce. Ten miecz to śmierć Chrystusa na krzyżu. I widząc w tym samym czasie obietnicę zbawienia daną całej ludzkości - zaiste, obietnicę, że pewnego dnia Bóg będzie wszystkim we wszystkich i że całe stworzenie stanie się lśniącym, chwalebnym przybytkiem Boga – tego dnia widzimy także Krzyż nad Zwiastowaniem.

Zastanówmy się nad tym połączeniem wydarzeń; Matka Boża otrzymała dziś największą obietnicę, jaką jednocześnie może otrzymać ludzkość, poprzez Jej doskonałe poddanie się: niech mi się stanie zgodnie z Jego wolą! - w tym doskonałym posłuszeństwie Ona akceptuje tragedię, która nastąpi. Jesteśmy zbawieni przez Jej wiarę, jesteśmy zbawieni przez Jej poddanie; bez Niej Wcielenie nie nastąpiłoby - ale z jakim wiąże się ono kosztem dla Niej.

I dlatego można powiedzieć, że jeśli Matka Boża może nam wybaczyć naszą niewierność, naszą zdradę Chrystusa, życie niegodne wiary, którą głosimy - jeśli Ona może nam przebaczyć, żadna moc w niebie ani na ziemi nie może nas odrzucić. I dlatego modlimy się do Niej i mówimy: Najświętsza Matko Boża, zbaw nas! .. Nie dlatego, że może nas zbawić bez ofiarnej miłości, Wcielenia, życia, śmierci, zstąpienia do piekła, Zmartwychwstania, Wniebowstąpienia Jej Syna, Jednorodzonego Syna Bożego, który stał się Synem Człowieczym; nie dlatego, że może wstawiać się za nami, ale może, słowami Chrystusa na krzyżu, powiedzieć: Przebacz! Nie wiedzą, co czynią…

Jednak przebaczenie nie wystarczy: trzeba przynieść owoc skruchy. Jeśli zrozumiemy, jaka jest cena Bożego wybaczenia: życie i śmierć Jego Jednorodzonego Syna; jaka jest cena wstawiennictwa Matki Bożej: poddanie Swojego życia, ale także dar związany ze śmiercią Jej dopiero co poczętego Jedynego Syna - sama wdzięczność powinna nas skłonić do bycia godnymi tej miłości, godnymi Boga, godnymi Maryi Dziewicy, godnymi nas samych ... Ponieważ dar Samego Boga i dar Bogarodzicy od Niego dla nas mówi o naszej wiecznej, niezmierzonej wartości w oczach Boga.

Celebrujmy zatem z czcią to wydarzenie; i odpowiadajmy, odpowiadajmy całym naszym życiem, całym sercem i umysłem, i wszystkim, co jest w nas i z nas, na zaufanie, jakim obdarzył nas Bóg; ponieważ oddał Swoje życie za nas, ponieważ Ona oddała się Bogu za nas, oddała Jego na śmierć za nas, ponieważ Bóg w nas wierzy, ponieważ Bóg oczekuje od nas wszystkiego - odpowiadajmy Mu całym naszym życiem. Amen.
 
metropolita Antoni (Bloom)

za: Metropolitan Anthony of Sourozh Archive

fotografia: aleqsandre /orthphoto.net/