Z myśli świętego biskupa Teofana Zatwornika

tłum. Michał Diemianiuk, 18 kwietnia 2021

Grzesznica, usłyszawszy, że Zbawiciel jest w domu Szymona, przyszła tam z alabastrowym flakonikiem olejku, i stanąwszy przy nogach Pana z tyłu, zaczęła płakać i umyła swoimi łzami Jego nogi, potem otarła je swoimi włosami, ucałowała i namaściła olejkiem (Łk 7, 36-39).

Ona nic nie mówi, a tylko działa i swoimi uczynkami pokazuje najczulszą miłość do Pana. Dlatego też powiedziano o niej: “Odpuszczane są liczne jej grzechy, ponieważ bardzo umiłowała” (Łk 7, 47).

O, gdybyśmy i my mniej mówili, a więcej działali, i uczynkami swymi świadczyli o miłości do Pana! Powiesz: “Gdyby On Sam był tutaj, to teraz byłbym gotów zrobić wszystko dla Niego!” Ale przecież On jest tutaj, niewidzialnie Swoją osobą, a widzialnie we wszystkich chrześcijanach, a najbardziej w potrzebujących. Niewidzialnego Pana namaszczaj umiłowaną modlitwą umysłu i serca, a dla widzialnego - rób wszystko, co możliwe dla potrzebujących, i będziesz działał dla Boga.

święty biskup Teofan Zatwornik, "Myśli na każdy dzień roku według czytań ze Słowa Bożego"

za: azbyka.ru