Cztery powtórzenia

tłum. Gabriel Szymczak, 06 kwietnia 2021

Po tym wszystkim nie uśmierzył się gniew Jego gniew i ręka Jego - nadal wyciągnięta”.

(Iz 9 - 11, 16, 20 i 10, 4)


Jest to praktyczna zasada, że jeśli Pan dwukrotnie mówi coś w Piśmie Świętym, to powinniśmy być wobec tego szczególnie uważni. W jednym z czytań z Księgi Izajasza znajdujemy powyższe zdanie powtórzone nie tylko dwa, ale cztery razy. To rzeczywiście powinno skłonić nas do zastanowienia się, co jest tak ważne, że zostało to powtórzone tyle razy w zaledwie kilku wersetach?

Te cztery rzeczy wywołują gniew Boga. Święty Prorok Izajasz głosi co prawda proroctwo przeciwko narodowi Samarii, ale powinniśmy z tego wziąć kilka rzeczy dla naszego własnego życia. Przyjrzyjmy się więc każdej z nich - teraz, gdy staramy się wzrastać duchowo w naszej wielkopostnej podróży.

Po pierwsze (Iz 9, 8-12), spotykamy ludzi mówiących w „dumie i hardości serca” (Iz 9, 8). „Po tym wszystkim nie uśmierzył się gniew Jego gniew i ręka Jego - nadal wyciągnięta”.
Drogi Panie, proszę, okaż mi moją dumę i arogancję; pomóż mi usunąć je z mojego życia.

Po drugie (Iz 9, 13-16), odkrywamy, że ludzie nie podobają się Panu, ponieważ Go nie szukają; przyjmują kłamstwa (zamiast Prawdy) i mówią głupstwa (zamiast Mądrości). „Po tym wszystkim nie uśmierzył się gniew Jego gniew i ręka Jego - nadal wyciągnięta”.
Drogi Panie, pomóż mi, abym w tej wielkopostnej podróży bardziej Cię szukał, pragnął chodzić w Twojej Prawdzie i wzrastać w Mądrości, aby słowa, które wychodzą z moich ust, były mądrymi słowami.

Po trzecie (Iz 9, 17-20), widzimy, jak niegodziwość tych ludzi płonie jak ogień. Pożerają się nawzajem swoimi słowami i czynami. „Po tym wszystkim nie uśmierzył się gniew Jego gniew i ręka Jego - nadal wyciągnięta”.
Drogi Panie, pomóż mi zobaczyć, jak moje słowa i czyny krzywdzą innych ludzi. Pomóż mi, aby Twoja miłość była siłą przewodnią moich słów i czynów. Pomóż mi przezwyciężyć nikczemne myśli wobec innych, myśli, które wpływają na to, jak mówię i postępuję wobec nich.

Po czwarte (Iz 10, 1-4), odkrywamy, że działania tych ludzi zaszkodziły potrzebującym: biednym, wdowom i sierotom. „Po tym wszystkim nie uśmierzył się gniew Jego gniew i ręka Jego - nadal wyciągnięta”.
Drogi Panie, proszę, otwórz mi oczy na potrzeby innych, którzy są wokół mnie. Pomóż mi znaleźć sposoby udzielenia pomocy potrzebującym, którzy są w mojej cerkwi, w moim sąsiedztwie, w moim mieście i na całym świecie.

Och, jaką miłość i współczucie On ma dla nas! Dał nam te obszary do pracy, aby przyciągnąć nas do Swej wyciągniętej ręki. Drogi Panie, proszę, zmiłuj się i wzmocnij nas dzisiaj, gdy wzrastamy w kierunku przebóstwienia.

o. Stephen Powley

za: An UpWord Glance 

fotografia: palavos /orthphoto.net/