W Egipcie odkryto najstarszy na świecie chrześcijański monaster

tłum. Michał Diemianiuk, 30 marca 2021

Francusko-norweski zespół pod kierownictwem rumuńskiego archeologa Victora Ghica odkrył w Egipcie najstarszą ze znanych archeologom osadę monastyczną. Jest położona 370 km na południowy zachód od Kairu i datowana na IV wiek po narodzeniu Chrystusa.

Odkrycie dokonane w Tall Ğanūb Qaṣr al-‘Ağūz, w oazie al-Bahariya, potwierdza, że chrześcijański monastycyzm zrodził się na pustyni Egiptu, zgodnie z tradycyjną nauką Cerkwi.

Archeologowie odkryli “sześć kompleksów, zbudowanych głównie z bazaltowych bloków i gliny” i szereg budynków “częściowo lub całkowicie wykutych w skale”, w tym “pomieszczenia mieszkalne mnichów”.

Cztery z sześciu kompleksów budynków tworzących osadę w miejscu, gdzie prowadzono wykopaliska, odkryto w wyjątkowo dobrze zachowanym stanie, z nienaruszonymi ścianami.

Ściany czterech pokoi, tak samo jak i ściany jednej ze świątyń, całkowicie są pokryte religijnymi tekstami w języku greckim, między innymi fragmentami z Ewagriusza i Efrema Syryjczyka - z jego “Słowa ascetycznego”.

Rumuński archeolog Victor Ghica, który koordynuje projekt, ogłosił, że “te wykopaliska ukazały nowe oblicze początku zorganizowanego życia monastycznego w Egipcie” i dają nowe świadectwa o “szczegółach monastycznego życia w regionie”.

Na podstawie stratygrafii [dział geologii historycznej zajmujący się ustalaniem wieku i przyczyn rozmieszczenia skał w skorupie ziemskiej - przyp.tłum.], badań radiowęglowych, artefaktów szkła i ceramiki oraz dwóch monet, data powstania kompleksu może być przypisana do pierwszej połowy IV wieku, a możliwe że do pierwszej jego ćwierci, tym samym kompleks jest najstarszą chrześcijańską osadą monastyczną na świecie z ustalonym datowaniem.

Według rumuńskiego uczonego, niedawno odkryta osada jest kolejnym odkryciem w gronie 19 budynków i cerkwi, wykutych w skale, odkopanych w 2020 roku w tym rejonie i zamieszkałych przez pierwszych chrześcijańskich mnichów w okresie od IV do VIII wieku.

za: pravoslavie.ru