Boża sprawiedliwość i łaskawość

tłum. Justyna Pikutin, 04 kwietnia 2021

Na naszych ośmioramiennych przedstawieniach Krzyża Pańskiego, "podnóżek", czyli niższy szczebel krzyża, jest przedstawiony symbolicznie pod skosem, niczym szala wagi, przy czym jedna strona idzie w dół, a druga - w górę. Lewa strona krzyża (z naszej perspektywy) - to prawa strona od ukrzyżowanego na nim Chrystusa. Zgodnie z nauką Cerkwi, łotr, który wyraził skruchę był ukrzyżowany po prawej stronie, a jego powołanie do Królestwa Niebios zostało zaznaczone poprzez podniesienie podnóżka, podczas gdy druga strona oznacza upadek i osądzenie nieskruszonego łotra.

To działanie Krzyża, jako najsprawiedliwszej wagi, możemy nazwać największą Boską wszechsprawiedliwością, a to, że Zbawiciel jest zaprawdę Wcieleniem Miłości, że rozpostarł na Krzyżu swoje przebite ręce ku wszystkim ludziom, modląc się za Swoich oprawców - to dowód Jego Boskiej wszechłaskawości. On waży i doświadcza, On też wzywa.

Tajemnica połączenia Jego wszechsprawiedliwości z wszechłaskawością - to tajemnica naszego zbawienia i tajemnica przyszłego życia. Wszechłaskawość - pociesza, podnosi na duchu, zachęca, a wszechsprawiedliwość utrzymuje nas w świadomości odpowiedzialności za każdy czyn, słowo i myśl...

arcybiskup Antoni (Miedwiediew)

za: pravoslavie.ru

fotografia: przecisz /orthphoto.net/