Muzyka Cerkiewna w Rzeczypospolitej - odcinek 1 i 2

Muzyka Cerkiewna w Rzeczpospolitej, 25 marca 2021

Wystartował nowy kanał YouTube Łukasza Hajduczeni poświęcony Muzyce Cerkiewnej w Rzeczypospolitej. Dostępne są już dwa pierwsze odcinki.

Łukasz Hajduczenia, śpiewak i teolog prawosławny, opowiada o wielusetletniej tradycji cerkiewnego śpiewu w Rzeczypospolitej.

W odcinku "wprowadzenie" przedstawione są podstawowe zagadnienia tematu, źródła oraz plany przyszłych wykładów.W odcinku "notacja" omówione zostały podstawowe zagadnienia zapisu śpiewu liturgicznego wschodniego chrześcijaństwa, istniejącego od początku polskiej państwowości na terenie naszego kraju. Szczegóły notacji kriukowej omawia dr Daniel Sawicki - specjalista i badacz śpiewu starokijowskiego, staroobrzędowego i irmologionów z czasu I Rzeczypospolitej.
Możemy posłuchać też, jak Łukasz Hajduczenia wykonuje fragmenty z irmologionów, dając możliwość śledzenia przebiegu zapisu. Ponadto zawarty jest krótki tutorial porównawczy współczesnej notacji nutowej i kijowskiej notacji kwadratowej.Serdecznie zapraszam wszystkich do oglądania i subskrybowania:
www.youtube.com/channel/UCRsBoZ9cstg0W5O5BLsUrUw