Uroczystości pogrzebowe mniszki Paraskiewy

siostry monasteru w Turkowicach, 19 marca 2021

15 marca, w wieku 89 lat, zasnęła w Chrystusie siostra turkowickiego monasteru – mniszka Paraskiewa. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Turkowicach 18 marca. Przewodniczył im zwierzchnik diecezji lubelsko-chełmskiej Arcybiskup Abel w asyście licznie przybyłego duchowieństwa.

Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy razem z nami odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku naszą kochaną siostrę, mniszkę Paraskiewę. Przede wszystkim wyrazy wdzięczności kierujemy ku naszemu Władyce – Arcybiskupowi Ablowi, który przewodniczył przepięknej i przebogatej w treści ceremonii pogrzebu mnichów. Swoją obecnością i poruszającym słowem pożegnalnym o naszej zmarłej siostrze przydał dzisiejszemu dniu szczególnie podniosłej atmosfery.

Serdecznie dziękujemy tak licznie przybyłemu Duchowieństwu z terenu diecezji lubelsko-chełmskiej, dziękujemy ojcom protodiakonom z Lublina i Chełma. W sposób szczególny dziękujemy ojcu Pawłowi, naszemu kapelanowi oraz ojcu Andrzejowi z Lublina, który po raz ostatni, niedługo przed śmiercią, przyniósł siostrze Paraskiewie Święte Dary. Dziękujemy Wam wszystkim, że przyjechaliście na to wielkopostne święto naszej drogiej siostry.

Bardzo gorąco dziękujemy też członkom najbliższej rodziny mat' Paraskiewy: córkom – mniszce Miriam i Helenie oraz synowi Eugeniuszowi z rodziną, zwłaszcza zaś wnuczce lek. chirurgii Natalii, która w ostatnich dniach życia swojej babci opiekowała się nią w sposób szczególny. Dziękujemy też wszystkim przybyłym na dzisiejszą uroczystość pielgrzymom – dalszej rodzinie i znajomym siostry Paraskiewy oraz naszym monasterskim „parafianom”, szczególnie zaś Pani Swietłanie, która jak każde nasze święto, tak też i dzisiejszy szczególny dzień upiększyła żywymi kwiatami.

Dziękujemy naszej Matuszce Ihumenii Elżbiecie i wszystkim siostrom za trud i nieustanną modlitwę przy grobie naszej kochanej siostry oraz wszystkim pozostałym, którzy pomagali nam w czytaniu psałterza. Dziękujemy też firmie pogrzebowej Pana Sławomira, która w naszym imieniu załatwiła wszystkie niezbędne formalności, dzięki czemu cały ten czas mogłyśmy poświęcić modlitwie.

Wszystkim serdeczne Spasi Gospodi!

Prosimy i dalej o Wasze święte modlitwy za duszę nowoprestawlennoj monachini Paraskiewy.
Wiecznaja pamiat’!

Więcej fotografii na stronie: www.monasterturkowice.pl