publicystyka: Niechaj żyje w nas Chrystus
kuchnia muzyka sklep
polska świat
publicystyka pytania i odpowiedzi archiwum
ogłoszenia wydarzenia fotogalerie
redakcja wesprzyj nas kontakt

Niechaj żyje w nas Chrystus

tłum. Anna Dyjakowska, 15 czerwca 2016

Ja jestem pośród was jak ten, kto służy. (Łk. 22, 27)

Służba Jego trwa nadal. Również teraz przepasuje Swe biodra, aby umyć nam nogi. Raz za razem proponuje nam jako pokarm Swe Święte Ciało i daje nam do picia kielich Swej Świętej Krwi. Również teraz niesie nasze boleści. Wykonując wolę Ojca, rezygnuje ze Swej woli, aby Ojciec Niebiański, żyjący w Nim, działał poprzez Niego. Wy zaś [jesteście – przyp. tłum] Chrystusa (1 Kor. 3, 23). Przypomnijmy więc sobie, do Kogo należymy i każdej godziny wykonujmy Jego wolę. Niechaj i w nas żyje Chrystus, a nie my. On ofiarował wszystko, oddał Samego Siebie po to, aby dokończyć dzieło, powierzone Mu przez Ojca Niebiańskiego. Nie pożałujmy więc i my niczego, nie zatrzymajmy się przed żadną ofiarą po to, aby kiedyś usłyszeć słowa skierowane również do nas: „Dobrze, sługo dobry i wierny!.. wejdź do radości twego Pana” (Mt. 25, 21).