polska: Jubileusz ks. mitrata Eugeniusza Konachowicza

Jubileusz ks. mitrata Eugeniusza Konachowicza

diakon Wiaczesław Perek, 22 lutego 2016

W niedzielę 21 lutego, JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub odprawił Boską Liturgię w cerkwi pw. Św. Ducha w Białymstoku. Podczas nabożeństwa wznoszone były szczególne modlitwy w intencji ks. mitrata Eugeniusza Konachowicza, który dzień wcześniej obchodził swoje 90-te urodziny. W Liturgii uczestniczyło duchowieństwo parafii oraz syn i wnuk jubilata.


Arcybiskup Jakub w okolicznościowym słowie przytoczył fragment Księgi psalmów, w której powiedziane jest że, czas naszego życia trwa siedemdziesiąt lat, a gdy siły sprzyjają – osiemdziesiąt lat (Ps 89), a ks. Eugeniusz mając ukończone dziewiećdziesiąt lat nadal jest w stanie uczestniczyć czynnie w nabożeństwach. Listowne życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa pod adresem jubilata wystosował także JE Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski. W uznaniu za zasługi dla Cerkwi Władyka Jakub w imieniu św. Soboru Biskupów PAKP odznaczył ks. Eugeniusza orderem św. Marii Magdaleny II stopnia.


Ksiądz mitrat Eugeniusz Konachowicz urodził się 20 lutego 1926 r. w Kleszczelach. Po ukończeniu technikum rolniczego rozpoczął naukę w Prawosławnych Seminarium Duchownym w Warszawie. 1 czerwca 1951 r. mianowany został psalmistą w parafii pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Kleszczelach. 15 marca 1970 r. przyjął z rąk biskupa białostockiego i gdańskiego Nikanora święcenia diakońskie, a tydzień później kapłańskie. Pierwszą parafią ks. Eugeniusza była parafia pw. św. Jerzego w Jurowlanach, gdzie proboszczem był przez niespełna 2 lata. Od 3 grudnia 1971 r. przez 33 lata był proboszczem parafii pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Jałówce. Przez wiele lat pełnił także funkcję kapelana w Domu Spokojnej Starości w Jałówce.


19 lipca 2004 r. ze względu na stan zdrowia ks. Eugeniusz poprosił o zwolnienie z obowiązków proboszcza i wraz swoją matuszką przeprowadził się do Białegostoku. Przez ostatnie lata w miarę swoich sił uczestniczył w nabożeństwach w parafii pw. Św. Ducha w Białymstoku.


Ks. mitrat Eugeniusz Konachowicz był wielokrotnie nagradzany za zasługi dla Cerkwi, w tym ostatnio w 1999 r. prawem noszenia mitry. Ponadto odznaczony został przez władze państwowe srebrną odznaką "Zasłużony Białostocczyźnie".

za: orthodox.bialystok.pl