Supraśl: freski w przedsionku cerkwi Zwiastowania

monaster-suprasl.pl, 02 marca 2021

W Monasterze Supraskim trwa kolejny etap tworzenia fresków w cerkwi Zwiastowania Bogurodzicy. Ikonografowie pracują obecnie nad scenami z Objawienia Świętego Jana, które przedstawiane są na ścianach przedsionka.

Tworzenie malowideł na bazie księgi Objawienia Świętego Jana to dość rzadka praktyka. Sama księga nie jest czytana podczas nabożeństw w cerkwi. Freski opowiadające poszczególne wydarzenia z opisu Apokalipsy można zobaczyć chociażby w Monasterze Dionisiou na Świętej Górze Athos i kilku innych świątyniach tradycji bałkańskiej.

Serię scen otwiera przedstawienie Chrystusa z Janem Teologiem i aniołem, nawiązujące do pierwszych słów księgi – „Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem.On wysławszy swojego anioła oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swemu Janowi” (Ap 1,1).

Następnie Jan opisuje wizję Boga zasiadającego na tronie, czci oddawanej Mu przez 24 starców i cztery istoty żyjące oraz Baranka otwierającego księgę zapieczętowaną na siedem pieczęci, których otwarcie wiązało się z wydarzeniami na ziemi (pojawienie się kolejno 4 jeźdźców Apokalipsy, widzenie dusz męczenników domagających się sprawiedliwości, trzęsienie ziemi połączone z zaćmieniem słońca, krwistą barwą księżyca, upadkiem gwiazd, ogólnym przewrotem w świecie). Po otwarciu siódmej pieczęci następuje wizja siedmiu trąb, których brzmienie również wiąże się z wydarzeniami. Pośród wydarzeń – spalenie ziemi, krwiste morze, zatrucie źródeł, zaćmienie ciał niebieskich, plaga szarańczy, dwustu milionów jeźdźców zabijających trzecią część populacji ludzkiej. Po wybrzmieniu siódmej trąby ukazuje się niewiasta, która porodziła syna i walka w niebie pomiędzy archaniołem Michałem i jego aniołami a smokiem i aniołami zła. Smok przekazuje władzę bluźnierczej bestii o imieniu 666. Po jej przejściowym triumfie następuje triumf Baranka, któremu towarzyszą 144 tysiące, wizja żniwa i winobrania, otwarcie świątyni, przybytku i aniołów z siedmioma czaszami, których wylewanie powoduje 7 plag spadających na ludzkość (złośliwa rana w ciele sług bestii, krwiste morze, krwiste źródła i rzeki, wielki skwar, ciemność w królestwie bestii, wysuszenie wód Eufratu, trzęsienie ziemi i rozpad Babilonu na 3 części). Potem następuje wizja zagłady i upadku Babilonu, wizja sądu ostatecznego i miasta Jeruzalem.

Serię scen z Objawienia zamknie przedstawienie nowego Jeruzalem, nawiązujące do słów: „I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I miasto święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty” (Ap 21,1).

Seria około dwudziestu scen z Objawienia św. Jana pokryje wszystkie cztery ściany przedsionka wraz z monumentalnymi sklepieniami kryształowo-łukowymi. Łączna powierzchnia wyniesie 295 m2.

Zwracamy się do wszystkich z serdeczną prośbą o wsparcie tego Bożego dzieła, wykonywanego tym razem jedynie ze środków własnych. Dalsza kontynuacja niezwykle kosztownych prac uzależniona jest jedynie od wsparcia ludzi dobrej woli.

Dobrowolne ofiary można wpłacać na konto:
Klasztor Męski Zwiastowania NMP, ul. Klasztorna 1, 16-030 Supraśl
Bank Spółdzielczy w Białymstoku, Oddział w Supraślu
Numer konta: 83 8060 0004 0680 0286 2000 0010