ks. Igor Habura doktorem ChAT

orthodox.pl, 25 lutego 2021

23 lutego w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odbyła się publiczna obrona dysertacji doktorskiej ks. Igora Habury pt. „Biblijne podstawy prawosławnej teologii Imienia Bożego”.

Promotorem rozprawy był Jego Ekscelencja abp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski, zaś recenzentami: ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przewodniczącym komisji był prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński.

Na początku publicznej obrony promotor – abp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski, przedstawił osobę doktoranta. Następnie autoreferat dysertacji odczytał ks. mgr Igor Habura. Kolejnym punktem publicznej rozprawy doktorskiej było przedstawienie recenzji. Obaj recenzenci pozytywnie ocenili dysertację doktoranta przedłożoną do publicznej obrony.

Po odczytaniu recenzji wszyscy członkowie komisji zadali doktorantowi pytania dotyczące zagadnień poruszonych w dysertacji.

Na zakończenie, przewodniczący komisji prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński odczytał protokół, w którym przekazał do wiadomości, iż po zakończonej dyskusji, komisja w tajnym głosowaniu jednogłośnie, pozytywnie oceniła przebieg i wynik obrony rozprawy doktorskiej i postanowiła wystąpić do rady wydziału teologicznego ChAT z wnioskiem o nadanie ks. mgr. Igorowi Haburze stopnia doktora nauk teologicznych.

Ks. mgr Igor Habura urodził się 06.04.1990 w Zielonej Górze. Edukację szkolną zakończył w 2009 r. kończąc IV Liceum Ogólnokształcące na profilu historyczno-społecznym. Następnie ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne broniąc w 2012 r. pracy licencjackiej „Godność kapłańska w pismach wybranych Ojców i nauczycieli Cerkwi” pod kierunkiem ks. mitrata prof. Jerzego Tofiluka. 23.09.2012 r. wstąpił w związek małżeński z Aleksandrą Szmajdą. 6 lipca 2014 r. z rąk abp. Jeremiasza przyjął święcenia diakońskie, następnie 13 lipca 2014 r. święcenia kapłańskie i został oddelegowany do wrocławskiej katedry pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy. W 2016 r. ukończył studia magisterskie na ChAT broniąc pracy „Rola i znaczenie modlitwy Jezusowej we współczesnej teologii prawosławnej” pod kierunkiem abp. prof. dr. hab. Jeremiasza Anchimiuka. W 2016 r. rozpoczął studia doktorskie na ChAT, przygotowując pod kierunkiem abpa prof. zw. dr hab. Jerzego Pańkowskiego rozprawę doktorską „Biblijne podstawy prawosławnej teologii Imienia Bożego”.

za: orthodox.pl

Od redakcji:
Ks. Igor Habura prowadzi spotkania "Katecheza dla dorosłych". Odbywają się one we Wrocławiu, ale ich nagrania można obejrzeć również na kanale YouTube o tym samym tytule: Katecheza dla dorosłych.