20 lat pracy Ośrodka Miłosierdzia Eleos

protodiakon Wiaczesław Perek, 14 czerwca 2016

12 czerwca w sali koncertowej Opery i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Podleśnej w Białymstoku, odbyły się uroczystości jubileuszowe 20-lecia istnienia Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia "Eleos" Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Eleos został powołany do życia w 1996 r. dekretem ówczesnego JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Sawy, aby ułatwić i przyśpieszyć docieranie pomocy charytatywnej do wszystkich potrzebujących.

Uroczystą galę rozpoczął dyrektor Eleosu Marek Masalski, witając przybyłych gości wśród których byli mi.in.: wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, wicemarszałek Województwa Podlaskiego Maciej Żywno oraz wiceprezydent Białegostoku Robert Jóźwiak.

Już po powitaniu gości zebrani w białostockiej filharmonii mieli okazję, dzięki prezentacji multimedialnej, zapoznać się z historią oraz współczesnymi działaniami Eleosu. Następnie z programem artystycznym wystąpili podopieczni Eleosu, którzy wykonali autorskie piosenki.

Wśród okolicznościowych przemówień zaproszonych gości szczególne było przemówienie wojewody podlaskiego Bohdana Paszkoszkowskiego. Wojewoda dziękując za długoletnią działalność charytatywną Eleosu, w imieniu Prezydenta Polski Andrzeja Dudy udekorował Marka Masalskiego srebrnym Krzyżem Zasługi, a zastępcę dyrektora Eleosu Martę Chomaniuk brązowym Krzyżem Zasługi.

Punktem kulminacyjnym było wystąpienie gospodarza wieczoru JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba. Władyka Jakub wyrażając swoją wdzięczność oraz uznanie dla pracy Eleosu, odznaczył orderem św. Równych Apostołom Cyryla i Metodego dyrektora Eleosu Marka Masalskiego. Ponadto Arcybiskup w imieniu św. Soboru Biskupów PAKP odznaczył orderami św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia ks. mitrata Anatola Konacha, Annę Rogacz oraz Krystynę Czaban, a orderami św. Równej Apostołom Marii Magdaleny III stopnia Magdalenę Jarosz, Dorotę Maksymiuk i Alinę Fiedoruk. Listami pochwalnymi odznaczone zostały: Ewa Krysztopowicz, Katarzyna Zagrzywiec, Katarzyna Zasim oraz Katarzyna Kozłow.

Jubileusz Eleosu uświetnił na koniec występ zespołu folkowego Czeremszyna.
Głownymi celami działalności Eleosu są pomoc charytatywna osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, pomoc dzieciom z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, rozbitych oraz wychowankom domów dziecka ale także pomoc osobom starszym, chorym, ułomnym. Ponadto przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom i patologiom społecznym oraz utrzymywanie oraz rozwijanie świadomości religijnej osób objętych pomocą, rozwijanie braterskich kontaktów między ludźmi.
Więcej o działalności Eleosu na stronie intertnetowej eleos.pl

fot. autor

za: orthodox.bialystok.pl