Uroczystości w Świątkowej Wielkiej

Jarosław Grycz, 14 czerwca 2016

Dnia 11 czerwca w Świątkowej Wielkiej, na polanie nieopodal przydrożnej kapliczki celebrowana była Liturgia Święta z okazji wspomnienia św. Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej, a w szczególności kapłana męczennika Pawła (Szwajko) i męczennicy matuszki Joanny, którzy przed tym jak trafili na Chełmszczyznę, nieśli swą posługę na Łemkowszczyźnie.

Liturgię celebrował władyka gorlicki Paisjusz, w asyście duchowieństwa dekanatów nowosądeckiego i sanockiego diecezji przemysko-nowosądeckiej. Po Ewangelii dziekan nowosądecki ks. Roman Dubec odczytał rrędzie biskupów PAKP z okazji Jubileuszu 90-lecia powrotu Łemków do Prawosławia: Narodowi naszemu po 235 latach przebywania w ciemności unii Pan Bóg ogniem wiary i męczeństwa św. Maksyma Sandowicza, jego naśladowców a także niewinnych ofiar obozu koncentracyjnego w Thalerhofie – jak by Świętym Ogniem od Życiodajnego Grobu – wskazuje drogę wyjścia z kłamstwa i oszustwa i powrotu na drogę światłości prowadzącej ku zbawieniu (…). Kiedy 420 lat temu w Brześciu podpisano bezbożny akt jedności z Rzymem (…) nasze ziemie do 1691 roku nie poddawały się unii i były wierne Świętemu Prawosławiu. Nie patrząc na prześladowania unia na naszych ziemiach przyjmowała się z wielkim trudem a to dlatego, że nasze ziemie oświecone Chrztem Świętym jeszcze w IX wieku były wierne testamentowi św. św. Cyryla i Metodego (…) a po prześladowaniach wzmocnione światłością Prawosławia z Kijowskich Gór od św. Włodzimierza – naród nasz pozbawiony świątyń i duchowieństwa w duchu zawsze pozostawał wierny Św. Prawosławiu – jak złoto w ogniu wzmocnił się aby w odpowiednim czasie powstać z kolan i zapłonąć światłością prawdy Wiary Chrystusowej. (…) Niechaj Pan Bóg błogosławi naszej męczeńskiej ziemi i jej Narodowi abyśmy mogli czynić dobro dla umocnienia wiary naszej Prawosławnej i ku chwale naszego Narodu (…).

Po zakończeniu uroczystej Liturgii władyka Paisjusz zwrócił się ze swym pasterskim słowem do wiernych, wskazując na powód, dla którego zebrano się w tym świętym miejscu, przybliżając życie Świętych Pawła i Joanny Hierarcha zwrócił uwagę na rolę posłuszeństwa wobec Cerkwi w życiu każdego chrześcijanina.” Święci Paweł i Joanna poszli za głosem Cerkwi – z Łemkowszczyzny na której rozkwitało Prawosławie, gdzie otwierano nowe parafie a dziesiątki tysięcy wiernych powróciło do Prawosławia poszli nieść słowo Ewangelii na Chełmszczyznę gdzie burzono nasze Cerkwie a wiernych mordowano… Władyka przypomniał, że rozpoczynamy świętowanie roku Jubileuszowego powrotu Łemków do Prawosławia właśnie tutaj w miejscu gdzie kiedyś była wieś, gdzie wraz ze Św. Pawłem modlili się jej mieszkańcy … wsi nie ma …jesteśmy my i przyroda która dzisiaj staje się dla nas świątynią – jesteśmy a miało nas nie być… Władyka zaprosił wszystkich na centralne uroczystości Jubileuszowe do Tylawy 17.09. br. – to właśnie w Tylawie nasz naród powstał z kolan 16 listopada 1926 roku i rozpoczął masowy powrót do wiary Ojców.
Po zakończeniu uroczystości liturgicznych, miała miejsce wspólna agapa przygotowana przez Parafian z Morochowa.

Fot.: ihumen Pafnucy

za: orthodox.pl