Święto Bractwa Cerkiewnego Trzech Świętych Hierarchów

Sławomir Nazaruk, 17 lutego 2021

W dniu 12 lutego Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku uroczyście obchodziło święto swych patronów - Sobór Trzech Wielkich Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego.

W tym roku obchody święta miały charakter wyłącznie modlitewny. Rozpoczęły się one w przeddzień całonocnym czuwaniem (wsienoszcznym bdienijem) w Monasterze Zwiastowania Najświętszej Marii Panny i świętego Jana Teologa w Supraślu. Miało ono szczególnie uroczysty charakter, ponieważ wieczorne nabożeństwo celebrował Jego Ekscelencja Biskup Supraski Andrzej wraz z mnichami Monasteru Supraskiego. Chórem dyrygował ojciec protodiakon Jarosław Makal.

Boska Liturgia w dzień święta rozpoczęła się o godzinie piątej w soborze św. Mikołaja w Białymstoku. Sprawował ją proboszcz katedralnej parafii ojciec mitrat Jan Fiedorczuk wraz z ojcem protodiakonem Bazylim Dubecem. Tego samego dnia o godzinie 18-tej w głównej świątyni soboru św. Mikołaja opiekun duchowy Bractwa ojciec archimandryta Hiob odsłużył molebien z akafistem do Trzech Świętych Hierarchów. Chóralnym śpiewem podobnie jak podczas Liturgii dyrygował ojciec protodiakon Dymitr Tichoniuk. W wygłoszonym słowie ojciec Hiob podkreślił wkład, jaki wnieśli Święci Ojcowie Cerkwi Bazyli Wielki, Grzegorz Teologi i Jan Złotousty do teologii oraz ich znaczenie dla Prawosławia i wiary każdego z nas. Po zakończeniu tego modlitewnego spotkania uczestnicy zostali poczęstowani słodyczami, co było symbolem spotkań z poprzednich lat w Centrum Kultury Prawosławnej.

Zarząd Bractwa Trzech Świętych Hierarchów składa jednocześnie serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowanie tegorocznych obchodów Święta Patronów Bractwa, a w szczególności Jego Ekscelencji Biskupowi Supraskiemu Andrzejowi, proboszczowi parafii katedralnej św. Mikołaja w Białymstoku ojcu mitratowi Janowi Fiedorczukowi oraz opiekunowi duchowemu Bractwa ojcu archimandrycie Hiobowi.

Swiatyje Trije Swiatitieli Wasilije Wielikij, Grigorije Bogosłowie i Ioannie Złotouście molitie Boha o nas!

Zdjęcia: Daria Gryko i Adam Danilczuk