Z myśli świętego biskupa Teofana Zatwornika

tłum. i wstęp - Michał Diemianiuk, 21 lutego 2021

Teofan Zatwornik [pl. Pustelnik, Rekluz] (1815-1894) - święty biskup Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej (chirotonia w 1859 roku, w 1866 poprosił o przeniesienie w stan spoczynku) oraz asceta, który spędził 28 lat w monasterze w Wyszy, w tym 22 lata w rekluzji, poświęcając się wyłącznie modlitwie, pracy i ascezie. Ten okres był najowocniejszy w jego działalności jako teologa i pisarza, powstały wtedy między innymi komentarze do Pisma Świętego i tłumaczenie "Filokalii". Został kanonizowany w 1988 roku.

Jednym z jego dzieł są "Myśli na każdy dzień roku według cerkiewnych czytań ze Słowa Bożego" - krótkie pouczenia i refleksje do czytań liturgicznych w ciągu roku liturgicznego. Zapraszamy do lektury cyklu myśli, który obejmie okres przedpościa, Wielki Post i okres paschalny.

* * *

Wczoraj Ewangelia uczyła nas nieustawania w modlitwie, a teraz uczy pokory albo poczucia braku prawa do bycia usłyszanym.
Nie rość sobie prawa do bycia usłyszanym, ale zaczynaj modlitwę jak niegodny jakiejkolwiek uwagi  i ośmielający się otwierać usta i wznosić modlitwę do Boga tylko z powodu bezgranicznego schylenia się Pana ku nam. I niech nie przychodzi do ciebie myśl: ja zrobiłem to i to, daj mi to i to. Wszystko, cokolwiek byś zrobił, uznawaj za obowiązek, powinieneś był to wszystko zrobić. Jeślibyś nie zrobił, podlegałbyś karze, a co zrobiłeś, nie ma za co być nagrodzone, nic szczególnego nie pokazałeś.
Ten faryzeusz wyliczył swoje prawa do bycia usłyszanym i wyszedł ze świątyni z niczym. Złe nie jest to, że zrobił to, co mówił - powinien był tak zrobić; złe jest to, że wystawił to jak coś szczególnego, podczas gdy zrobiwszy to, nawet nie należało o tym myśleć.
Wybaw nas, Panie, od tego faryzejskiego grzechu! Słowami rzadko ktoś tak mówi, ale w uczuciu swego serca rzadko kto takim nie bywa. Dlaczego można źle się modlić? Dlatego, że człowiek czuje się już będącym w porządku przed Bogiem.

święty biskup Teofan Zatwornik, "Myśli na każdy dzień roku według czytań ze Słowa Bożego"

za: azbyka.ru