Spotkanie kół Bractwa świętych Cyryla i Metodego

dr Marcin Abijski, 09 lutego 2021

6 lutego, w pomieszczeniach parafii św. Jana Klimaka na warszawskiej Woli, miało miejsce doroczne spotkanie przedstawicieli kół terenowych Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego z całej Polski. Spotkaniu przewodniczył przewodniczący Zarządu Głównego Bazyli Piwnik. Zebranych swoją obecnością zaszczycił także zwierzchnik Cerkwi Prawosławnej w Polsce JE Metropolita Sawa. Spotkanie miało na celu integrację lokalnych działaczy Bractwa oraz podzielenie się nieformalnymi sprawozdaniami z działaności poszczególnych kół. W przyjacielskiej atmosferze wymieniono się doświadczeniami oraz uwagami, podkreślając potrzebę większego zaangażowania w działalność za pomocą metod pracy zdalnej. Uczestnicy spotkania przygotowali szereg pytań do JE Metropolity Sawy, dotyczących bieżących spraw cerkiewnych oraz pandemii. Władyka szeroko i cierpliwie odpowiadał na wszystkie pytania. Hierarcha podkreślił rolę bractw cerkiewnych w życiu Cerkwi, ze szczególnym naciskiem na kultywowanie i propagowanie języka cerkiewnosłowiańskiego - spuścizny św. Braci Sołuńskich. Spotkanie zakończyło się wizytą w cerkwi św. Jana Klimaka oraz wspólnym obiadem, przy którym delegaci omawiali dalsze plany współpracy w ramach struktur Stowarzyszenia.

Fotografie: dr Marcin Abijski