Święto Bielskiej Ikony Matki Bożej

ks. Łukasz Koleda, 13 czerwca 2016

W dniach 11-12 czerwca Bielsk Podlaski obchodził święto swej patronki. W najstarszej bielskiej cerkwi Narodzenia NMP ("Preczistieńskoj") znajduje się Bielska Ikona Matki Bożej. Została ona podarowana ponad 500 lat temu przez księżną Helenę, żonę króla Aleksandra Jagiellończyka, jej święto ustalono na drugą niedzielę czerwca.

W sobotnie popołudnie całonocnemu czuwaniu przewodniczył Jego Eminencja Metropolita Sawa w asyście bielskiego duchowieństwa. Witający przybyłych na święto hierarchów: metropolitę Sawę, arcybiskupa Jakuba i biskupa Grzegorza, burmistrz miasta Bielsk Podlaski, Jarosław Borowski zaznaczył, iż święto Bielskiej Ikony Matki Bożej jest świętem całego miasta. Dostojnych gości witały również dzieci i młodzież, recytując wiersze w różnych językach. Wyjątkowość tegorocznych obchodów święta Bielskiej Ikony Bogurodzicy polegała na tym, iż po raz pierwszy ikona opuściła cerkiew Narodzenia NMP i niesiona przez kapłanów ulicami Bielska Podlaskiego dotarła do cerkwi Zaśnięcia Bogurodzicy, gdzie przed świątynią sprawowana była Boska Liturgia. Wcześniej pod cerkiew Narodzenia NMP dotarły procesje z pozostałych bielskich parafii. Po drodze dołączyli mieszkańcy leżącego pod Bielskiem Widowa. 

Szli rodzice z dziećmi, osoby starsze, młodzież, duchowieństwo, biskupi, wszyscy pod przewodnictwem swojej niebiańskiej opiekunki, ze śpiewem i modlitwą na ustach.

Przed cerkwią Zaśnięcia NMP ("Uspieńską") witający hierarchów starosta cerkiewny wymownie powiedział, że dzisiaj „matka przybywa do córki na święto”. W 1998 roku z parafii Narodzenia Bogurodzicy wydzielona została nowa parafia Zaśnięcia Bogurodzicy. Tuż przed Liturgią do wiernych zwrócił się metropolita Sawa, który ze wzruszeniem podkreślił wyjątkowość tegorocznych obchodów oznajmiając, iż każdego roku, podczas święta bielskiej Hodigitrii, ikona będzie przemierzała ulice miasta.

Podczas Boskiej Liturgii modlitewnie śpiewały dwa chóry pod dyrekcją diakona Rafała Dmitruka oraz Marty Zinkiewicz. Okolicznościową homilię wygłosił ks. Doroteusz Sawicki, który na przykładzie męczenników ziemi podlaskiej, męczenników z Zaleszan, furmanów z Puchałów Starych, Zań, Szpak zachęcał do trwania w wierze przodków, aby przykład ich wierności i oddania był aktualny w życiu każdego. Zwrócił uwagę na opiekę Bogurodzicy ze szczególnym uwzględnieniem cudownej Bielskiej Ikony Matki Bożej i znaczeniu uroczystości w tym mieście. Podał jako przykład wierność ziemi podlaskiej tym tradycjom, które wynikają z tego kultu.

Liturgiczne uroczystości zakończyły się wystąpieniem metropolity Sawy, który wskazał na znaczenie ikony Bogurodzicy w życiu człowieka oraz ważność uroczystości w Bielsku Podlaskim, kiedy to święta ikona Bogurodzicy niesiona przez kapłanów oświęcała mieszkańców miasta. W intencji mieszkańców miasta, ojczyzny i całego świata wznoszone były modlitwy ze specjalnym zaakcentowaniem prośby o pokój i wzajemne zrozumienie pomiędzy ludźmi.

Na zakończenie metropolita Sawa podziękował organizatorom święta ks. Jarosławowi Dmitrukowi oraz ks. Jerzemu Bogacewiczowi. Bielska Ikona Bogurodzicy przy biciu cerkiewnych dzwonów, główną ulicą miasta wróciła do cerkwi Narodzenia NMP.
 
Bielska Ikona Przenajświętszej Bogurodzicy, napisana w tradycyjnym kanonie cerkiewnym, jest zbliżona do typu Hodigitrii Gruzińsko-Jerozolimskiej. Księżna Helena, żona króla Aleksandra Jagiellończyka, podarowała ową ikonę głównej cerkwi ówczesnego grodu, pw. Narodzenia NMP. W krótkim czasie ikona stała się bardzo popularna dzięki swej cudownej łasce uzdrawiającej. Liczne rzesze pielgrzymów, ludzi ułomnych, kalekich, chorych przychodziły do cerkwi bielskiej, aby oddać pobożny pokłon i uwielbienie, modląc się o łaskawy dar uzdrowienia. Pierwotnie ikona zajmowała miejsce w ikonostasie. Następnie umieszczono ją na wschodniej ścianie prezbiterium, gdzie znajdowała się do 1998 roku. Dzięki staraniom ówczesnego biskupa bielskiego Grzegorza z ikony zdjęto srebrną koszulkę i umieszczono w centralnej części świątyni, udostępniając ją wiernym. Od 2008 roku, z błogosławieństwa metropolity Sawy ustanowione zostało święto Bielskiej Ikony Matki Bożej przypadające w drugą niedzielę czerwca. Bielszczanie gromadzą się w każdy piątek przed ikoną podczas akatystu, znajdując tu spokój dla swojej duszy i pomoc w życiowych problemach.

Fot: Irena Łozowik

Za: orthodox.pl