Lekcja historii o bieżeństwie

Stefan Dmitruk, 25 stycznia 2021

Powstały ćwiczenia online z lekcji historii dotyczące bieżeństwa 1915 roku. Ich adresatem są uczniowie klas 7 szkoły podstawowej. Ćwiczenia online mogą być wykorzystane na lekcji religii prawosławnej. Można je wykorzystać w popularyzowaniu podstawowej wiedzy na temat uchodźstwa ludności cywilnej w głąb Rosji w 1915 roku. Autorem ćwiczeń online jest dr Stefan Dmitruk – nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku i niezależny naukowiec zajmujący się problemem bieżeństwa.

Zadania umieszczono na stronie www.lekcjahistoriionline.wordpress.com Opracowano je z wykorzystaniem www.genial.ly - bardzo popularnej wśród nauczycieli hiszpańskiej aplikacji online. Ćwiczenia kształcą podstawowe umiejętności ucznia dotyczące analizy źródeł (zdjęcia, mapa, dane statystyczne) i przekazują podstawowe informacje związane z uchodźstwem 1915 roku. W podsumowaniu ćwiczeń znajduje się wyjaśnienie pojęcia „bieżeństwo”.

Uchodźstwo i inne zjawiska migracyjne ludności cywilnej w latach I wojny światowej powstały na skutek działań wojennych, polityki wewnętrznej Rosji i innych czynników. Bieżeństwo 1915 roku objęło ok. 3.000.000 mieszkańców Królestwa Polskiego i zachodnich ziem Imperium Rosyjskiego. Pod kątem narodowościowym, wśród uchodźców byli Białorusini i Ukraińcy (ok. 67, 5 % uchodźców), Polacy (13, 2 % uchodźców), Żydzi (6, 4 % uchodźców), Rosjanie (ok. 5 – 7 % uchodźców), Łotysze (ok. 4,9 % uchodźców) oraz pozostałe grupy narodowe i etniczne (ok. 1 – 3 % uchodźców; m. in. Estończycy, Litwini, ok. 2000 Rumunów). Podczas bieżeństwa straty demograficzne sięgnęły 1.000.000 osób (ok. 30 % uchodźców), doszło do destabilizacji struktur i działalności Cerkwi Prawosławnej, ogromnych zniszczeń materialnych świątyń i gospodarstw, zmian mentalnych, politycznych, kulturalnych, ekonomicznych i wyznaniowych. Skutki wydarzenia – głównie wśród społeczności prawosławnej – są odczuwane do dnia dzisiejszego.

Stronę www.lekcjahistoriionline.wordpress.com w marcu 2020 r. opracował i uruchomił Stefan Dmitruk. Strona zawiera lekcje historii i ćwiczenia multimedialne do przedmiotu na poziomie szkoły podstawowej. Autor został nagrodzony wyróżnieniem Międzynarodowego Konkursu Dobrych Praktyk Kongresu Współpracy Transgranicznej Lublin 2020 w kategorii edukacja (organizator: Urząd Miasta Lublin; patronat honorowy: Komisja Europejska), otrzymał Certyfikat Microsoftu Innowacyjnego Edukatora 2020, a strona trafiła do „Katalogu Nauczyciel w Sieci (edycja jesienna 2020 r.)”. Do stycznia 2021 r. www.lekcjahistoriionline.wordpress.com odwiedziło 18.500 internautów i zanotowano 66.000 wyświetleń. Z lekcji zdalnych online skorzystali nauczyciele z Irlandii, Tunezji, Syrii, Niemiec, Litwy i Białorusi. W maju 2020 r. w bezpłatnych lekcjach online zamieszczonych na stronie uczestniczyły m. in. dzieci zakażonych COVID-19 górników Kopalni „Pniówek” czyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Pawłowicach (województwo śląskie). Autor współpracuje m. in. z polskimi szkołami podstawowymi w Stanach Zjednoczonych i Holandii.

Link do ćwiczeń TUTAJ

Informacje o stronie z lekcjami historii:
www.lekcjahistoriionline.wordpress.com
www.facebook.com/LekcjaHistoriiOnLine

Podstawowe informacje o bieżeństwie: Stefan Dmitruk, Ewakuacja ludności z Królestwa Polskiego i zachodnich guberni Rosji podczas I wojny światowej - link do tekstu TUTAJ.