polska: Pierwsza Boska Liturgia w Mińsku Mazowieckim

Pierwsza Boska Liturgia w Mińsku Mazowieckim

Łukasz Łoś, 22 lutego 2016

Z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Abla, ordynariusza diecezji lubelsko-chełmskiej 14 lutego br. w niedzielę o Zakcheuszu sprawowano pierwszą od ponad 100 lat Boską Liturgię św. Jana Chyzostoma w Mińsku Mazowieckim.

To inauguracyne wydarzenie liturgiczne sprawowane było przez sekretarza diecezji lubelsko-chełmskiej ks. mitrata Andrzeja Łosia, któremu asystował wowczas jeszcze diakon Gabriel Białomyzy.

Zapoczatkowane nabożeństwa prawosławne w Mińsku Mazowieckim będą sprawowane regularnie w Kościele Starokatolickim Mariawitów pw. Narodzenia NMP przy ul. Traugutta 17 o godz. 10.00.

Mińsk Mazowiecki położony jest na terenie dawnego województwa siedleckiego, dlatego opiekę duszpasterską nad prawosławną społecznością w tej miejsowości objęła diecezja lubelsko-chelmska na czele z duchowieństwem z prawosławnej parafii w Siedlcach.

Po zakończonej Boskiej Liturgii zgromadzeni wierni spotkali się z duchowieństwem w sali parafialnej braci mariawitów, aby wspólnie rozważać kwestie dalszego rozwoju życia eklezjalnego wspólnoty parafialnej Mińska Mazowieckiego.

Warto wspomnieć, iż historyczną cerkiew w Mińsku Mazowieckim przemianowano najpierw na kościół garnizonowy, a następnie w drugiej połowie lat 20. minonego stulecia rozebrano. Do dnia dzisiejszego pozostało jedynie na miejscowym cmentarzu kilka pomników dających świadectwo obecności prawosławia w tym mieście.

fot.: Krzysztof Mazur