Nabożeństwo o dar miłości między chrześcijanami

orthodox.pl, 22 stycznia 2021

21 stycznia br. w katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny w Warszawie, pod przewodnictwem Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski sprawowana była wieczernia w intencji pomnożenia miłości we współczesnym świecie i pomiędzy chrześcijanami. Jego Eminencji asystowało warszawskie duchowieństwo. Po przeczytaniu perykopy ewangelicznej kazanie wygłosił ks. mitrat dr Doroteusz Sawicki. Śpiewał chór katedralny pod kierownictwem protodiakona Sergiusza Bowtruczuka.

Kancelaria Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski

zdjęcia: ks. Łukasz Koleda

za: orthodox.pl